Categorie: Economic

asigurareAutoritatea de Supraveghere Financiară a instituit administrarea specială la compania de asigurare reasigurare Astra, ceea ce reprezintă o procedură de redresare financiară. ASF a suspendat acționarii și conducerea companiei Astra și a numit firma KPMG ca administrator special.

„Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) coroborat cu prevederile art. 7 lit. a) din Legea 503/2004, republicată, la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A (...) reprezentată legal de domnul Iulius Alin Bucșă, în calitate de preşedinte Directorat. Art. 2.- Se desemnează KPMG ADVISORY SRL", se arată în decizia ASF, titrează Mediafax.

Începând de marți, ASF a suspendat și drepturile de vot în privința numirii și revocării membrilor Consiliului de supraveghere ai societății, dreptul la dividende al acționarilor, activitatea, precum și dreptul la remunerație al membrilor consiliului de supraveghere.

Suspendarea operează şi îşi produce efectele pe toată durata procedurii de redresare financiară prin administrare specială.

"Administratorul special preia integral atribuţiile persoanelor semnificative ale societăţii de asigurare supuse procedurii de redresare financiară prin administrare specială, aşa cum acestea rezultă potrivit legii şi actelor constitutive ale societăţii de asigurare", se arată în decizia adoptată marți de ASF.

În urmă cu două săptămâni, Mediafax a anunțat că ASF suspectează Astra Asigurări că a subestimat în mod voit daunele pe care ar putea să le plătească, astfel că rezervele constituite au fost cu 40% mai mici decât era necesar, respectiv cu 100 milioane lei, potrivit unui raport raport al instituţiei, pe baza căruia BNR a sesizat DNA.

KPMG va trebui să iniţieze "în regim de urgenţă" procedurile legale de majorarea capitalului social până la un nivel care să permită societăţii respectarea cerinţelor de solvabilitate şi lichiditate şi să facă inventarierea dosarelor de daună, înregistrate în evidenţele societăţii de asigurare, în vederea evaluării daunelor reale şi a stabilirii obligaţiilor faţă de creditorii de asigurări, activitatea de verificare. Inventarierea şi instrumentarea dosarelor se va face în regim de urgenţă.

Pe parcursul acestui proces, companiei îi va fi interzis să efectueze investiţii în valori mobiliare și imobiliare, cu excepția plasamentelor în depozite bancare și titluri de stat/certificate de trezorerie.
De asemenea, se va interzice înstrăinarea bunurilor și/sau activelor societății de asigurare, fără aprobarea prealabilă a ASF.

În cazul unui eveniment major, Astra nu va putea să îşi onoreze obligaţiile de plată.

Mai multe AICI

 

Back To Top