Categorie: Economic

bani leiBăncile ar putea fi obligate să accepte convertirea contractelor de credit în monedă străină, înclusiv cele aflate în derulare, într-o monedă alternativă, la solicitarea celor care au făcut împrumuturi, fără comisioane, fără costuri adiționale sau garanții suplimentare, au decis, miercuri, senatorii.

Potrivit proiectului, adoptat cu amendamente de senatori, contractul de credit în monedă străină trebuie să prevadă dreptul consumatorului de a putea converti contractul de credit într-o monedă alternativă.
Aceasta poate să fie moneda în care în principal consumatorul își primește venitul sau deține activele care finanțează plata creditului, fie moneda statului membru UE în care consumatorul fie și-a avut reședința la momentul la care a fost încheiat contractul de credit, fie își are reședința în prezent, sau orice altă monedă solicitată de consumator.
Cursul de schimb la care se efectuază conversia este rata de schimb a pieței, aplicabilă în ziua realizării conversiei, dacă în contractul de credit nu se specifică altfel.

În proiect se mai arată că instituția de credit sau instituția financiară nebancară trebuie să se asigure că, în cazul în care un consumator deține un împrumut într-o monedă străină, acesta este avertizat dacă suma care rămâne de rambursat sau al ratelor periodice variază cu mai mult de 20% în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb de la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit și moneda națională.

Instituția de credit va efectua, la momentul solicitării conversiei creditelor, fără costuri și comisioane suplimentare, o simulare privind graficul de plăți atât în moneda contractului, în moneda națională, cât și în moneda de conversie.

Aceste prevederi se aplică și contractelor de credit aflate în curs de derulare, creditorii având obligația ca, la solicitarea consumatorilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, să asigure conformitatea contractului cu aceste prevederi.

Senatul a adoptat acest proiect în calitate de primă Cameră sesizată.

Mai mult AICI

Back To Top