Categorie: Economic

companiiGuvernul Ponta a abrogat regula achiziţiilor publice care stabileşte că firmele de stat neobligate să organizeze licitaţii trebuie în schimb să elaboreze norme procedurale interne, pentru respectarea egalităţii de tratament la atribuirea contractelor a căror valoare depăşeşte pragul achiziţiei directe, scrie Mediafax. Prevederea a fost abrogată de Guvern prin ordonanţă de urgenţă aprobată în ultima şedinţă.

În luna iulie a anului trecut, după ce iniţial era stabilit ca toate regiile autonome şi companiile naţionale să fie obligate să desfăşoare proceduri de achiziţie publică, legislaţia în domeniu a fost modificată, stabilindu-se că doar unele regii şi companii de stat sunt obligate să deruleze licitaţii, şi anume cele care se încadrează în articolele 8 şi 9 ale OU 34/2006 privind achiziţiile publice, iar celelalte societăţi, exceptate de această obligaţie a organizării licitaţiilor, trebuie totuşi să elaboreze „norme procedurale interne" în ceea ce priveşte atribuirea contractelor a căror valoare depăşeşte pragul achiziţiilor directe.

Articolul 8 al OU 34/2006 stabileşte că este autoritate contractantă oricare organism al statului care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local, precum şi oricare organism care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public ori se află în subordinea sau este supusa controlului unei autorităţi contractante sau unui alt organism de drept public, precum şi dacă în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public.

Articolul 9 stabileşte pentru ce anume contracte sunt aplicate procedurile de achiziţii publice.

Exact în urmă cu un an a fost introdusă o completare care stabilea că „regiile autonome sau companiile naţionale/societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile articolelor 8 sau 9, dar al căror capital integral ori majoritar este deţinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuţie de lucrări a căror valoare estimată depăşeşte pragul prevăzut la articolul 19 (cel al achiziţiilor directe - n.r.) trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară".

Guvernul a decis însă ca acest întreg paragraf să fie abrogat.

Piaţa achiziţiilor publice reprezintă în jur de 15% din PIB-ul României, iar statul, prin instituţiile şi companiile sale, este cel mai mare cumpărător.

Analiştii economici apreciau că între 20 şi 40% dintre contractele încheiate cu statul sunt „cu dedicaţie".

Mai multe AICI

Back To Top