Categorie: Economic

bani leiÎncepând cu data de 2 octombrie, Trezoreria Statului percepe un comision lunar de 5 lei pentru serviciile prestate anumitor clienți. Este vorba despre titularii anumitor conturi care solicită Trezoreriei eliberarea extraselor de cont. Tariful a fost stabilit printr-un act normativ care a intrat în vigoare joi.

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1338/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 724 din 2 octombrie 2014 și care a intrat în vigoare la data publicării stabilește că Trezoreria Statului percepe comisioane pentru plăți derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit și pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor următoarelor conturi:

- cont 50.69 "Disponibil al operatorilor economici";
- cont 50.98 "Disponibil al operatorilor economici și al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare";
- cont 53.01 "Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție";
- cont 80.F.98 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii";
- cont 82.F.98 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii";
- cont 23 F "Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii";
- cont 24 F "Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii".
Pentru operațiunile de plăți dispuse din aceste conturi, se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și se stabilesc prin reglementări ale BNR și prin regulile de sistem aplicabile participanților la sistemul electronic de plăți, se precizează în noile reglementări.

Mai mult, titularii conturilor 50.69, 50.98, 53.01, 80.F.98, 82.F.98, care solicită Trezoreriei Statului eliberarea de extrase de cont, plătesc, începând din 2 octombrie, un comision lunar de 5 lei, se menționează în noile reglementări.

Mai multe AICI

 

Back To Top