Categorie: Economic

Centrul Național pentru Informații Financiare este structura care va fi constituită cu susținerea STS și care ar urma să unifice toate bazele de date legate de fiscalitate.

Guvernul argumentează că măsura are scopul să contribuie la îmbunătățirea relației cetățenilor cu administrația fiscală, prin creșterea gradului de informatizare și, implicit, simplificarea procedurilor administrative. Această structură ar urma să facă parte din aparatul central al Ministerului Finanțelor Publice, urmând să apară, până la 1 septembrie 2017, prin comasarea tuturor structurilor din minister și instituțiilor subordonate cu atribuții în tehnologia informației și comunicațiilor (structuri din MFP, ANAF – aparat central și direcții generale regionale, Agenția Națională de Achiziții Publice și Comisia Națională de Prognoză).
Centrul Național pentru Informații Financiare va fi ulterior dezvoltat conform unui plan de măsuri stabilit prin Memorandumul adoptat de Guvern, la finalul săptămânii trecute.
Potrivit unei informări emise de Executiv, pentru 2017-2018, acest plan include desemnarea și tratarea Sistemului Informatic al MFP ca infrastructură critică de interes național; elaborarea unei Strategii unitare de dezvoltare și menținere în funcțiune a Sistemului Informatic al MFP; stabilirea necesarului de resurse și alocare de fonduri necesare pentru servicii de menținere și pentru înnoirea etapizată a infrastructurii hardware și software a Sistemului Informatic al MFP; angajare de personal de specialitate TIC la nivel central și local; implementarea mai multor proiecte în curs: Factura electronică, centralizarea sistemului de administrare a creanțelor bugetare etc.
Pe termen mediu, respectiv pentru 2018-2020, acest Centru consolidat administrativ urmărește implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat, centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului și diversificarea serviciilor oferite, implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, extinderea utilității și utilizării "Spațiului Privat Virtual" la nivelul celorlalte instituții publice centrale și locale, Furnizarea către cetățeni a informațiilor privind bunurile impozabile luate în calcul la stabilirea obligațiilor fiscale ale acestora, colectate și consolidate la nivelul sistemului informatic securizat „PatrimVen", furnizarea către cetățeni a informațiilor privind obligațiile fiscale și nefiscale „IMPTAX", crearea și operaționalizarea identității fiscale electronice a persoanei fizice, pentru a facilita interacțiunea cu statul în ceea ce privește sistemul financiar, fiscal și de asigurări sociale, standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe bază de formulare electronice utilizate în relația cu cetățeanul, dezvoltarea serviciilor informatice de analiză complexă a masivelor de date în scopul urmăririi cheltuirii fondurilor publice, evaluării impactului financiar a inițiativelor de modificare legislativă pentru venituri și cheltuieli și gestionării riscurilor în colectarea veniturilor și în execuția bugetară.

Back To Top