Categorie: Economic

Conducerea Direcției Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a anunțat planul de măsuri adoptat la nivel județean, după ce Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a confirmat primul focar de pestă porcină africană la porci domestici, în țara noastră.

 

Focarul a fost confirmat într-o gospodărie care nu deţinea cod de exploatație, aflată la periferia municipiului Satu Mare, iar imediat ANSVSA a notificat toate structurile abilitate de la nivel naţional şi structurile omoloage din Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor. Dar pesta porcină africană este o boală infecţioasă foarte contagioasă, care poate afecta porcii domestici şi sălbatici, indiferent de vârstă şi sex, caracterizată clinic prin hipertermie, tulburări cardiovasculare, respiratorii şi nervoase. În plus, odată intrată într-un efectiv (exploataţie), rata de îmbolnăvire poate ajunge până la 100%. De 100% poate fi, în anumite cazuri, și rata de mortalitate.
Boala poate fi transmisă prin porcii domestici vii care circulă necontrolat pe teritoriul României (neindentificați prin crotaliere, fără formular de mişcare şi certificat sanitar veterinar pentru suine vii eliberate de medicul veterinar de liberă practică) şi prin produse de origine animală ce conţin carne de porc (domestic sau sălbatic), provenite din ţări în care boala a fost declarată oficial (Ucraina, Lituania, Polonia, Belarus, Moldova, Rusia şi Cehia), informează DSVSA Prahova, care anunță că a luat şi dispus următoarele măsuri:
1. Activarea Unităţii Operaţionale Locale din cadrul DSVSA Prahova;
2. Notificarea I.P.J.Prahova prin adresa nr. 1636/01.08.2017 în vederea efectuării de controale, cu personalul propriu/echipe mixte cu reprezentanţii DSVSA Prahova în baza Protocolului încheiat, ale mijloacelor auto/hipo în trafic, ce pot transporta suine domestice vii, la intrările în localităţile în care se vând animale vii(suine) chiar dacă nu sunt autorizate sanitar veterinar târguri de animale, precum şi în zonele limitrofe acestora, respectiv Băicoi, Vălenii de Munte, Starchiojd, Mizil, Măneciu, Urlaţi și Drăgăneşti.
3. Notificarea Consiliilor Locale ale localităţilor Băicoi, Vălenii de Munte, Starchiojd, Mizil, Măneciu, Urlaţi, Drăgăneşti, în care funcţionează târguri săptămânale şi în zonele limitrofe acestora unde se vând animale vii (suine) prin adresa nr. 11641/01.08.2017, privind obligaţiile/măsurile ce trebuie luate în regim de urgent, respectiv:
- Instruirea personalului propriu implicat în activitatea de administrare a târgului, privind interzicerea accesului în acesta a crescătorilor/comercianţilor de animale ( suine) dacă acestea nu sunt identificate prin crotaliere și nu sunt însoțite de formular de mişcare și certificat sanitar-veterinar pentru suine vii, eliberate de medicul veterinar de libera practică.
- Efectuarea de către Poliția Locală organizată la nivelul localităţii de controale ale mijloacelor auto/hipo ce pot transporta suine domestice vii, la intrările în localitate precum și în zonele limitrofe târgurilor.
- Interzicerea comercializării de carne de porc/ produse ce conţin carne de porc de la animale sacrificate/obținute în gospodăria proprie, atât în târguri/zone limitrofe acestora.
4. Notificarea administratorilor celor 43 fonduri de vânătoare din judeţul Prahova prin adresa nr. 11631/01.08.2017 privind obligativitatea notificării în regim de urgență la DSVSA Prahova a oricărei suspiciuni de îmbolnăvire la porcii mistreţi aliaţi pe teritoriul fondurilor administrate de aceştia, precum și obligativitatea ca toţi mistreţii găsiți morți/accidentați să fie aduşi la DSVSA Prahova, cu respectarea măsurilor de biosecuritate.
5. Notificarea exploatațiilor comerciale de suine din judeţul Prahova prin adresa nr. 11631/ 01.08.2017. privind obligaţia de a notifica la DSVSA Prahova orice mişcare (intrare/ieşire) în/din exploatațiile de suine și orice suspiciune de îmbolnăvire a acestora, respectarea normelor de biosecuritate la nivelul exploatațiilor și efectuarea examenului clinic zilnic al efectivelor de suine existente în exploatație.
6. Informarea on-line a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți din judeţul Prahova, privind obligativitatea acestora de a efectua personal, la solicitarea proprietarilor de suine, a examenului clinic al acestora și în funcţie de rezultatul acestuia recoltarea de probe de sânge/cadavre pentru examen de laborator.

Back To Top