Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

Până cel târziu pe 20 decembrie, angajatorii trebuie să inițieze negocierea contractelor colective de muncă pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2017 privind modificarea Codului Fiscal, mai precis pentru implementarea transferului contribuțiilor de la angajator la angajat.

 

Toate companiile private sau de stat, inclusiv cele care au mai puțin de 21 de angajați, trebuie să deruleze negocieri asupra actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare, iar în cazul în care nu există contracte colective de muncă semnate, trebuie inițiată negocierea acestora, potrivit unei informări pe această temă emise de Ministerul Consultării Publice și a Dialogului Social. Există niște pași clar de urmat, în cadrul acestui proces, iar parcurgerea lor va trebui demonstrată cu acte.
Etapele negocierii contractelor sunt:
1. Convocarea părților care au dreptul să participe la negociere
Angajatorii trebuie să invite la negociere toate părțile îndreptățite de a participa la negociere. La negocierea contractului colectiv de muncă, poate participa sindicatului reprezentativ. În cazul în care nu există un sindicat reprezentativ, poate participa reprezentantul salariaților. Reprezentantul salariaților poate invita un membru al unei federații sau al unei confederații reprezentative la nivel național.
2. Desfășurarea negocierii contractului colectiv de muncă
Angajatorii vor informa salariații cu privire la punerea în aplicare a modificărilor Codului Fiscal.
3. Întocmirea procesului verbal al negocierii (care va conține poziția părților și va fi redactat în mai multe exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar)
4. Rezultatul negocierii
Încheierea contractului colectiv de muncă se face în urma negocierilor și în condițiile în care părțile au căzut de acord asupra tuturor aspectelor discutate, se poate semna contractul colectiv de muncă. În acest caz, contractul trebuie înregistrat la ITM printr-un dosar care trebuie să cuprindă: contractul colectiv de muncă în original; dovada convocării părților îndreptățite să participe la negociere (VEZI model document); împuternicirile scrise pentru reprezentanții desemnați în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă; dovezile de reprezentativitate ale părților; procesul – verbal ale negocierii colective (VEZI model document).
În urma negocierilor, dacă părțile nu încheie contractul/acordul colectiv de muncă, notificarea și procesul-verbal întocmite rămân în posesia semnatarilor, astfel încât să existe dovada inițierii și desfășurării negocierii.
În cazul în care angajatorul nu inițiază negocierea colectivă, salariații pot solicita acest demers, în scris, prin intermediul sindicatului sau al reprezentanţilor angajaţilor. Neinițierea negocierii constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 lei.

Back To Top