Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) a lansat o campanie de informare adresată potenţialilor beneficiari ai Mădurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor: schema de ajutor de stat - servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat.

Pachetul 1 se referă la asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/ an/ ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament. Pachetul al doilea se referă la utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/ an/ ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin. Acesta poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

Pentru suprafețele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat, informează APIA Prahova.

 Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru Pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici și/ sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii, printre altele, trebuie:

- să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din angajament,

-  să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafață din angajament și pe toată perioada de angajament,

-  să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută aceștia într-o unitate de producție și/sau protecție (conform amenajamentului silvic),

-  să delimiteze o zonă de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței pentru care se încheie un angajament în cadrul căreia nu va efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a angajamentului, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului. (Pe suprafața din afara zonei de liniște, beneficiarul are dreptul să efectueze tăieri de masă lemnoasă numai într-un singur an din cei cinci de angajament, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului),

-  să contracteze sau să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat, până la platforma primară, pe suprafața parcursă cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2.

- să respecte normele privind ecocondiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului, în cazul în care dețin și suprafețe agricole.

Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.

Pași de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat

  1. Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin:

*             Elaborarea dosarului tehnic

*             Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru dosarul tehnic.

  1. Etape aferente depunerii cererii de sprijin și selectării beneficiarilor:

*             Depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA,

*             Evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA,

*             Selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea cererilor de sprijin depuse  depășește alocarea financiară a sesiunii)

  1. Etape aferente implementării angajamentului:

*             Depunerea anuală a cererilor de plată,

*             Verificarea administrativă și pe teren de către APIA/ Garda forestieră a lucrărilor efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament,

*             Plata către beneficiar.

Sesiunea 2 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se va desfășura în perioada de depunere a cererilor unice de plată (termen estimat: 1 martie – 15 mai 2018), alocarea financiară fiind de cca. 68.498.437 euro. Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă și cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie– 31 decembrie 2019).

Pentru detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: www.apia.org.ro sau prin telefon, de la APIA Prahova, la nr. 0244.514.518.

Back To Top