Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

Hotărârea Guvernului nr. 339 din 30 aprilie 2020, privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, normele de aplicare, valoarea sprijinului financiar și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia a fost publicată în Monitorul Oficial, a anunțat APIA Prahova.

 

Valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 - 2022 este de 150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel:

a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;

b) pentru anul 2021: 50.232 mii lei;

c) pentru anul 2022: 50.186 mii lei.

Solicitanții forme asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsurile A1-A5, precum și apicultorii care solicită sprijin pentru măsura C.4 trebuie să transmită, prin intermediul  mijloacelor electronice, la Centrele judeţene APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, cererile de intenție însoțite de documentele justificative. Termenul limită este 26 mai 2020.

Formularul cererii de intenţie împreună cu alte informaţii detaliate privind accesarea Programului Naţional Apicol se regăsesc postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

Numai solicitanţii care vor depune cererea de intenție pentru măsurile menţionate mai sus au dreptul să depună cererea de plată prin care se va solicită sprijin, pentru acelaşi produs/aceleași produse din cererea de intenţie, subliniază reprezentanții APIA.

Cererile de plată pentru toate măsurile prevăzute în actul normativ trebuie depuse până la termenul limită de 1 august 2020.

Reglementările nou introduse faţă de programele anterioare sunt următoarele:

-              finanţarea măsurilor de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate, măsurilor de promovare a apiculturii şi a produselor apicole şi cele privind achiziţia echipamentelor de procesare a cerii şi ambalare a mierii;

-              pentru acţiunea raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral-achiziţionarea de accesorii apicole a fost aprobată achiziţia uneltelor apicole şi echipamentelor de protecţie precum şi mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie şi de încărcare-descărcare a stupilor necesare pentru deplasarea în pastoral;

-              decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri în vederea atestării calităţii mierii în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor apicole şi unei mai bune valorificări a acestora pe piaţă.

De asemenea, pe lângă acţiunile nou introduse, au fost reglementate beneficiarii, solicitanţii şi condiţiile de eligibilitate pentru fiecare acţiune în parte precum şi modalitatea de accesare şi de decontare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional Apicol.

Program Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar, precizează reprezentanții APIA Prahova, în comunicatul de presă pe această temă.

Back To Top