Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

S.C. TERMENE JUST SRL, cu sediul in localitatea Ploiești, str. Nicolae Titulescu, Nr.32, Județul Prahova, Romania, tel: 0344 803 100, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Beneficiar în cadrul Programului Operational Competitivitate 2014 – 2020, AXA prioritara 2, Actiunea 2.2.1. ,,Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii”, titlu proiect „TERMENE_AI_360 - platforma inovativa pentru analiza automata a datelor si informatiilor pentru afaceri”, cod SMIS 129271,

organizează procedura competitiva pentru atribuirea contractului de furnizare privind Achizitie Cluster de procesare & stocare date si comunicatii (Data Center), COD CPV: 48821000-9 / 48800000-6 contract ce se va derula pe o perioadă de 8 luni la care se adauga peroada de garantie de 36 luni.
Implementarea se va face la sediul societatii TERMENE JUST SRL din Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr.32, Judetul Prahova.
Valoarea estimată a contractului este de 3.736.080,00 fara TVA.
Mentionam ca pretul contractului nu poate fi ajustat.

Plata
Plata primei transe in valoare 30% din valoarea estimata se face dupa lansarea ferma a comenzii in termen de maxim 30 zile calendariltice, diferenta de 70% se va face în termen de maxim 90 zile de la livrare, inclusiv prin mecanismul cererii de plată prevazut în Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015.
Prima transa va fi garantata cu scrisoare de garantie valabila pe perioada de implementare a contractului eliberata de o instutie bancara sau o institutie financiara nebancara.
Evaluarea ofertelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/08.08.2016, in vederea respectarii principiilor transparentei, economicitatii, eficientei si eficacitatii.
Ofertele cu valori mai mari decat cea estimata vor fi respinse.
Criteriul de atribuire – oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic pentru beneficiar.
Oferta castigatoare va fi cea cu cele mai multe avantaje, tehnice si financiare, pentru realizarea activitatii proiectului. Ofertantul va depune doar o singura oferta individuala.
Daca se va depune o singura oferta aceasta va fi declarata castigatoare daca va indeplini toate conditiile tehnice si financiare prevazute in prezentul anunt si in caietul de sarcini.

Specificatiile tehnice sunt anexate prezentei invitatii.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 21.08.2020, ora 12:00. Ofertele se vor depune personal sau se vor transmite prin posta / curier la sediul societatii TERMENE JUST SRL din Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr.32, Judetul Prahova.
Termenul pentru solicitarea eventualelor clarificari este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor iar raspunsul la solicitarea de clarificari va fi transmis in maxim 3 zile de la data solicitarii de clarificari.
Data de deschidere a ofertelor este 21.08.2020, ora 14:00 la sediul societatii TERMENE JUST SRL din Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr.32, Judetul Prahova.
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Persoana de contact este Iozefina Modrescu, tel. 0344 803 100

Manager de proiect:
Ionut - Silviu Fodoca

analiza termene 1
analiza termene 2

 

Back To Top