Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

Alertă la Ministerul Economiei, după ce băncile au avertizat asupra faptului că unii dintre beneficiarii unor ajutoare nerambursabile au transferat banii primiți în conturile personale, deși sumele pot fi utilizate numai pentru acoperirea anumitor cheltuieli declarate eligibile.

 

Ministerul a atras atenția asupra fenomenului remarcat de partenerii săi în relație directă cu beneficiarii.

"Băncile partenere au sesizat faptul că un număr de beneficiari ai măsurii 1 – microgranturi - au transferat, în scurt timp de la primire, sumele nerambursabile în conturile personale", a anunțat Ministerul Economiei.

Oficialii ministerului au reamintit că, "în termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor, din contul distinct deschis la una din băncile partenere în program, numai prin transfer bancar și  urmărind  să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii de cheltuieli eligibile 

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului".

În care beneficiarul a plătit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile, contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat va fi recuperat, împreună cu dobânzile accesorii aferente, au atras atenția reprezentanții Ministerului Economiei. De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, beneficiarul are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat.

Back To Top