Categorie: Economic

Un proiect de ordin publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) propune ca acei consumatori casnici care nu și-au ales, încă, furnizorul de energie electrică, să o poată face până la jumătatea acestui an.

 

Proiectul prevede prelungirea, până la jumătatea acestui an, a perioadei în care clienții casnici își pot alege furnizorul de energie electrică, respectiv obligațiile furnizorilor, în această perioadă:

„(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, clienții casnici care nu au ales o ofertă concurențială și nu au încheiat un contract pe piața concurențială au dreptul la asigurarea de către furnizorii de ultimă instanță a continuității furnizării energiei electrice în regim de serviciul universal. În cazul acestor clienți furnizorul de ultimă instanță aplică prețul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.

(2) Furnizorii de ultimă instanță au obligația să transmită clienților din serviciul universal oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, care include prețul energiei electrice active, costurile furnizorului și profitul, precum și tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună.

(3) Tarifele reglementate pentru servicii includ tariful pentru serviciul de transport (componenta de injecție și componenta de extragere din sistem), tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de distribuție aferent nivelului de tensiune la care este alimentat locul de consum.

(4) Furnizorii de ultimă instanță pot să aplice clienților casnici din serviciul universal, fără discriminare și condiționalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la cel puțin 30 iunie 2021, egală cu diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabila în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 și prețul din oferta concurențială prevăzută la alin. (2) valabilă la data de 1 ianuarie 2021.

(5) Furnizorii de energie electrică care încheie contracte cu clienţii casnici din serviciul universal pot să ofere o reducere la preţul din oferta concurenţială care să permită recuperarea de către client a diferenţei faţă de preţul de serviciul universal aplicat în perioadă cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a contractului în regim concurenţial/serviciu universal după caz.

(6) Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienṭilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenṭial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanṭă cu un preṭ egal cu preṭul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

(7) Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a-și informa lunar până la sfârșitul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenṭiale proprii aplicabile ṣi la dreptul de a încheia un contract pe piaṭa concurenṭială cu orice furnizor licenṭiat.

(8) Prețul energiei electrice active, costurile furnizorului și profitul din oferta de serviciu universal prevăzută la alin (6) sunt valabile pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 1 iulie 2021.”

În anexa atașată, ANRE propune ca furnizorii de ultimă instanță să fie obligați să transmit[, cu bună credință, clienților casnici din portofoliul propriu:

“a)          în fiecare lună din perioada 1 februarie – 30 iunie 2021:

i.              o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa 1;

ii.             formularul de selecție a ofertei prevăzut în anexa 2, care conține oferta de serviciu universal și oferta concurențială cu valoarea cea mai mica, oferte valabile până la data de 30 iunie 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021.

b)            în fiecare lună din perioada 1 mai – 30 iunie 2021, suplimentar față de informarea prevăzută la lit. a) pct. i., oferta de serviciu universal și o ofertă concurențială, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021.

c)            în fiecare lună a semestrului II 2021, o informare conform modelului  prevăzut în anexa  1”.

Proiectul mai prevede că, “în cazul în care clientul final selectează, în formularul de selecție, oferta concurențială furnizorul are obligația ca, odată cu prima factură transmisă clientului după data primirii formularului de selecție completat, să transmită acestuia o copie a contractului de furnizare a energiei electrice semnat de către furnizor”.

Back To Top