Categorie: Economic

Ministerul Finanțelor a elaborat și publicat un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor strategice pentru noi activități economice în valoare de cel puțin 500 milioane de lei. Documentul a fost publicat deja spre consultare publică.

“Am publicat, spre consultare publică, proiectul pentru instituirea unei noi scheme de ajutor de stat menită să atragă investiții strategice în țara noastră, în valoare de cel puțin 100 de milioane de euro. Invit la consultare publică toți partenerii de dialog care doresc să contribuie la  operaționalizarea acestei noi scheme de ajutor de stat, foarte necesară pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre. Pentru a fi competitivă pe piețele internaționale, România are nevoie de know-how specializat și investiții mari în facilități de producție din domenii strategice, bazate pe noi tehnologii și inovare, cu o valoare adăugată crescută. În propunerea inițială, noua schemă va finanța investiții inițiale cu cheltuieli eligibile de cel puțin 100 de milioane de euro în sectoarele economice care implică realizarea de produse cu valoare adăugată mare, precum fabricarea produselor electronice și optice, aeronave, autovehicule, aparate și instrumente medicale etc. Aceste domenii strategice pentru dezvoltarea României vor contribui atât la creșterea competitivității țării noastre prin realizarea de transferuri de know-how specializat și tehnologie de ultimă oră”, a spus ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Ministerul precizează că „obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii inițiale pentru noi activități economice ale căror costuri eligibile sunt în valoare de cel puțin 500 milioane lei, fiind elaborată în acord cu Orientările comunitare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014 – 2020. Comparativ cu celelalte scheme de ajutor de stat administrate în prezent de Ministerul Finanțelor sau de alte autorități din România, noua schemă de ajutor de stat vizează atragerea de investiții în sectoarele economice considerate strategice datorită nivelului considerabil al investițiilor implicate”.

În cadrul acestei scheme, pot fi finanțate cu ajutor de stat investițiile inițiale cu cheltuieli eligibile în valoare de cel puțin 500 milioane lei (aproximativ 100 mil. euro) constând în demararea unei unități noi sau diversificarea unei unități, în sectoarele economice care implică realizarea de produse cu valoare adăugată. Potrivit reprezentanților din Ministerul Finanțelor, “implementarea schemei de ajutor de stat va ajuta la depășirea efectelor crizei economice produse de pandemia de Covid-19 prin creșterea competitivității și realizarea unor transferuri de tehnologie de ultimă oră și know-how în economia românească. Acestea vor contribui atât la creșterea capacității productive, cât și la creșterea nivelului exporturilor la nivelul întregii economii, prin atragerea marilor companii cu o prezență globală în sectoarele economice strategice, care activează deja în Uniunea Europeană, dar și pe cele din afara acesteia și care, prin investițiile efectuate în economia românească, doresc să activeze în interiorul Uniunii Europene”.

Ajutorul de stat va fi acordat sub formă de sume nerambursabile pentru finanțarea costurilor cu active corporale și necorporale, precum și a costurilor privind construcțiile, aferente investiției inițiale, în limita intensității maxim admisibile, în prezent stabilită prin H.G. nr.517/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Schema de ajutor de stat va fi implementată de Ministerul Finanțelor și va beneficia de un buget total de 3.750 milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 750 milioane de euro. Bugetul mediu anual al schemei este de 750 milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 150 milioane de euro. Acordurile de finanțare vor fi emise în perioada 2021-2025, iar plata ajutorului de stat se va realiza în intervalul 2022-2030. Comisia Europeană va fi notificată cu privire la fiecare proiect de investiții cu cheltuieli eligibile peste valoarea de 50 milioane de euro, iar acordurile pentru finanțare vor fi emise numai după obținerea Deciziei de autorizare.

Back To Top