Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

SAF-T, raportare în format electronic
Categorie: Economic

Introducerea SAF-T în România are drept scop facilitarea relației contribuabililor cu ANAF, întrucât ANAF ar putea face unele verificări electronic, fără să mai fie nevoie să efectueze inspecții fiscale pe teren. Mădălina Scarlat, Financial Adviser & Accounting Expert la Legal MM Business explică detaliile.

Ce reprezinta SAF-T (D406)?

este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale. Practic, este un fișier electronic cu o structura .xml predefinită prin intermediul căruia datele contabile extrase automat din sistemele de contabilitate ale contribuabililor se vor transmite către ANAF. 

Cine va depune fișierul SAF-T (D406)?

persoanele juridice române (SRL/SA/SCA/ SCS/ SNC/etc.),

cu excepția:
Persoanelor fizice autorizate;
Întreprinderilor individuale;
Întreprinderilor familiale;
Persoanelor fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL);
Asociațiilor familiale (ASF);
Societăților profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR);
Societăților profesionale practicieni în insolvență (SPI);
Întreprinderilor profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
Instituțiilor publice (PUB).
unitățile fără personalitate juridică din Romania ale persoanelor juridice străine,
persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România,
persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România,
Societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA.

De când se depune fișierul SAF-T (D406) ?

Datele de la care această raportare va deveni obligatorie se vor stabili prin Ordin al Președintelui ANAF pentru fiecare categorie de contribuabili (mari/mijlocii/mici). Momentan, în documentele draft puse la dispoziție de ANAF se precizează doar că marii contribuabili vor avea obligația depunerii fișierului SAF-T (D406) din 01.01.2022.

Care vor fi termenele de depunere?


până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz) pentru alte informații decât cele privind Stocurile si Activele,
până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, in cazul Declarației informative D406-Active,
în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, in cazul Declarației informative D406-Stocuri.

Cum se va depune fișierul SAF-T (D406)?
DOAR ONLINE în format electronic, prin intermediul serviciului public digital Servicii online – Depunere declarații al ANAF sau prin intermediul siteului www.e-guvernare.ro.

Informații furnizate cu suportul societății de contabilitate/audit LEGAL MM BUSINESS / Mădălina Scarlat / Financial adviser & Accounting expert

Back To Top