Categorie: Economic
uePrim-miniştrii a 12 state din UE (Cehia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Italia, Letonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Slovacia, Spania şi Suedia) au lansat un apel pentru revigorarea creşterii economice la nivel european, printr-o scrisoare înaintată Comisiei Europene şi Consiliului European la jumătatea lunii februarie.

Liderii europeni stabilesc 8 paşi pentru a repoziţiona UE pe traiectoria creşterii economice puternice şi durabile în viitor. Scopul acestor acţiuni este restabilirea încrederii în rândul cetăţenilor, a întreprinderilor şi a pieţelor financiare şi menţinerea nivelului de prosperitate la nivel mondial.

Prima prioritate vizează consolidarea Pieţei Unice. Comisia Europeană este solicitată să propună un plan de acţiune până la Consiliul European din luna iunie, având ca obiectiv major deschiderea pieţelor de servicii.

Comerţul electronic reprezintă a doua prioritate. Liderii europeni pledează pentru accelerarea eforturilor pentru realizarea pieţei unice digitale până în anul 2015, prin crearea unui regim al drepturilor de autor la nivelul UE, îmbunătăţirea plăţilor transfrontaliere şi creşterea acoperirii în bandă largă.

Pentru al treilea domeniu, energia, liderii europeni propun îmbunătăţirea interconexiunilor pentru a sprijini securitatea aprovizionării cu enegie şi eliminarea oricăror bariere din calea investiţiilor în infrastructura energetică.

În al patrulea rând, eforturile în domeniul cercetării trebuie susţinute prin constituirea unei Zone Europene de Cercetare, promovarea capitalului de risc ca sursă de finanţare la scară europeană şi consolidarea protecţiei proprietăţii intelectuale. Inovarea trebuie să reprezinte punctul central al strategiei europene de cercetare şi dezvoltare.

La nivelul comerţului internaţional, priorităţile sunt: semnarea de acorduri comerciale cu principalii parteneri internaţionali ai UE şi opunerea de rezistenţă în faţa protecţionismului.

Reducerea reglementărilor la nivelul UE, cea de-a şasea prioritate, se concentrează pe reducerea birocraţiei în cazul IMM-urilor.

A şaptea prioritate vizează buna funcţionare a pieţei muncii pentru a creşte gradul de ocupare în rândul tinerilor, a femeilor şi a persoanelor în vârstă, concomitent cu îmbunătăţirea mobilităţii pensiilor pentru populaţia migratoare.

În final, a opta prioritate este conturată în jurul sistemului bancar. Acţiunile pentru crearea unui sector financiar dinamic şi competitiv sunt: reducerea garanţiilor acordate pentru a salva băncile, adecvarea capitalului prin introducerea standardelor Basel 3 şi limitarea primelor acordate angajaţilor.

Back To Top