impozit microîntreprinderi
Categorie: Economic
  • Impozitul micro nu va mai fi obligatoriu, ci opțional.
  • Vezi care sunt noile condiții pentru microîntreprinderi, din ianuarie 2023.

Condițiile de aplicare a acestui impozit:

- limitarea tipurilor de venituri obținute - firma trebuie să obțină venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

- microîntreprinderea are cel puțin un salariat; cele nou-înființate au la dispoziție 30 de zile de la înregistrarea la registrul comerțului pentru a încheia contractul de muncă;

- plafonul de venituri scade la jumătate - 500.000 euro;

- limitări privind asociații/acționarii: aceștia dețin peste 25% din valoarea/ numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impozitare micro, incluzând persoana care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 47 din Codul fiscal privind regimul micro.

Având în vedere condiționarea legată de minimul de un angajat, se elimină din Codul fiscal impozitul de 3% - impozitul micro va fi, așadar, doar în cotă de 1%.

Nu intră sub regimul de impozitare micro nici cei care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, activități în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc ori care care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

Se elimină, de asemenea, ipoteza trecerii la impozit pe profit în cazul firmelor care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi. Ordonanța stabilește că vor intra sub incidența impozitului micro și firmele care, până la 31 decembrie 2022 inclusiv, au fost microîntreprinderi și au optat să aplice impozitul pe profit.

Totodată, entitatea nou-înființată va aplica regimul micro dacă la data înregistrării la Registrul Comerțului îndeplinește condițiile privind deținerea capitalului social și pe cea privind acționarii/asociații (care e nouă), iar condiția privind minimum un salariat va trebui bifată în cel mult 30 de zile de la înregistrare.

Referitor la condiția de a avea minimum un salariat, Guvernul a mai avansat ideea că, în ipoteza în care contractul e suspendat, dacă suspendarea ține mai mult de 30 de zile echivalează cu neîndeplinirea condiției, adică cu riscul de a trece la impozit pe profit.

La regulile de ieșire din sistemul de impunere micro, Guvernul adaugă și ipoteza în care ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv - odată depășit acest prag, se face trecerea la impozit pe profit începând cu trimestrul în care a fost depășit. De asemenea, dacă pierde angajatul pe care-l avea, începând cu trimestrul în care nu mai e îndeplinită condiția se trece la impozitul pe profit. Totuși, firmele vor avea timp în același trimestru să angajeze pe altcineva ca să nu riște modificarea regimului de impozitare (noul angajat trebuie să aibă contract pe minimum 12 luni, dacă e pe perioadă determinată, sau să aibă direct contract cu perioadă nedeterminată).

Microîntreprinderile care, din 2023, devin plătitoare de impozit pe profit pentru că nu mai îndeplinesc condițiile trebuie să comunice Fiscului ieșirea din sistem până la 31 martie 2023.

VEZI ȘI: Obligații pentru furnizorii de produse cu risc fiscal ridicat, de la 1 iulie 2022

Material realizat cu sprijinul Legal MM Business

Back To Top