Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

ANAF
Categorie: Economic

 

• Ministerul Finanțelor propune modificări ale Codului de procedură fiscală în privința controalelor și inspecțiilor ANAF.
• Unele controale vor fi online, „controlul operativ și inopinat” devine „controlul antifraudă”, persoanele fizice vor primi notificări de conformare înainte ca Fiscul să înceapă verificările.

Potrivit proiectului de modificare a Codului de procedură fiscal, Ministerul Finanțelor propune:

- În contextul digitalizării ANAF, se introduce posibilitatea de a prezenta legitimația de inspecție și ordinul de serviciu și prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță.

- Se propune eliminarea dispozițiilor referitoare la stabilirea competenţei de efectuare a inspecţiei fiscale în cazul creanţelor administrate de organul fiscal central şi în sarcina altor organe fiscale și reglementarea faptului că, în cazul creanțelor administrate de organul fiscal central, organele de inspecție fiscală urmează să aibă competență de efectuare a inspecției fiscale pe întreg teritoriul țării.

- În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor ce vor fi supuși inspecției fiscale va fi efectuată la nivelul aparatului central al ANAF.

CITEȘTE ȘI: Blue Air nu va relua zborurile nici după 10 octombrie

- Se propune un nou mecanism în vederea încurajării conformării voluntare a contribuabililor/plătitorilor. În acest sens, se propune introducerea unei notificări de conformare care urmează să fie transmisă înainte de selectarea contribuabilului pentru efectuarea inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale - această măsură va conduce și la o eficientizare a utilizării resurselor prin îndreptarea acestora către contribuabilii ce refuză să se conformeze voluntar.

- Contribuabilul/plătitorul va fi informat cu privire la posibilitatea corectării declarației de impunere aferentă perioadelor și creanțelor fiscale ce vor face obiectul inspecției fiscale doar până la data începerii inspecției fiscale.

- Cu scopul de a stimula digitalizarea acțiunilor de control și efectuarea acestora de la distanță, inspecția fiscală se va putea desfășura, de regulă, la sediul organului de inspecție fiscală  - online.

- Se propune diminuarea perioadei în care contribuabilul trebuie să achite obligaţiile fiscale nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, precum și creanţele stabilite de alte organe decât cele fiscale şi transmise spre recuperare organelor fiscale, precum şi amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată de la 180 zile la 90 zile.

Mai multe pe: hotnews.ro

CITEȘTE ȘI: Fosele septice trebuie înscrise la primărie, altfel sunt amenzi uriașe

Back To Top