Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

codul muncii
Categorie: Economic

 

• Angajații au noi drepturi, de sâmbătă, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor din Codul Muncii, actualizări cu directivele europene.
• Află mai jos noutățile.

Codul Muncii a fost modificat în sensul mai multor drepturi pentru angajați. Legea 283/2022, care transpune câteva directive europene a intrat în vigoare sâmbătă. Noutățile vizează concediul de îngrijitor, trecerea pe un post vacant dacă este mai bun și absențele pentru urgențe familiale.

Principalele noutăți din legea care actualizează Codul Muncii

- Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.

- Angajatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin şase luni la același angajator.

- Drepturile dobândite de salariat anterior momentului acordării concediilor ori a absentării de la locul de muncă se mențin pe toată durata concediului, respectiv a perioadei de absenţă.

- Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp.

- Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții.

- Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului. Concediul de îngrijitor poate fi mărit și, pentru cele cinci zile nu este inclus în durata concediului de odihnă, dar constituie vechime în muncă și în specialitate și se consideră stagiu de cotizare la șomaj sau la indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă. Neacordarea concediului de îngrijitor salariaților este sancționată cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

CITEȘTE ȘI: Contracte de muncă la cerere sau cu mai mulți angajatori, în România – proiect

- Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului. Absentarea de la locul de muncă nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

- Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp.

- La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor și perioada absenței de la locul de muncă, se consideră perioade de activitate prestată.

- În cazul în care salariații sau reprezentanții salariaților inițiază angajatorului o plângere, aceștia beneficiază de protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului. Salariatul care se consideră victima unui tratament advers din partea angajatorului se poate adresa instanței de judecată cu o cerere pentru acordarea de despăgubiri și restabilirea situației anterioare.

Mai multe pe hotnews.ro

CITEȘTE ȘI: 57 de milioane de euro, fonduri europene destinate reorientării profesionale

Back To Top