Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

asf polite asigurari auto
Categorie: Economic
  • Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat un proiect de modificare a normei privind asigurările auto din România.
  • Una dintre principalele modificări prevede ca asigurătorii să transmită prin sistem informatic „informaţii complete şi corecte referitoare la daunele înregistrate și rezerva de daună avizată”.
  • Autoritatea vrea acces direct și nemijlocit la aceste informații.

Modificările propuse de ASF prevăd că “asigurătorii RCA transmit prin sistem informatic către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României informaţii complete şi corecte referitoare la contractele RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate şi pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv: a) valabilitatea contractului RCA; b) data denunţării, rezilierii, suspendării contractului RCA, după caz; c) numele, prenumele, CNP, seria şi numărul CI/BI ale conducătorilor auto declaraţi; d) informaţii privind decontarea directă, în situaţia în care contractul RCA a fost emis cu agrearea de către părţi a modalităţii de decontare directă şi dacă dauna este instrumentată prin această modalitate; e) informaţii privind răscumpărarea în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 23 din Legea nr. 132/2017; f) clasa bonus-malus.”

În ceea ce privește despăgubirile, asigurătorii vor fi obligați să transmit, prin sistem informatic, către baza de date, “informaţii complete şi corecte referitoare la daunele înregistrate și rezerva de daună avizată”. “Transmiterea informațiilor prevăzute la alin (11 ) se realizează zilnic pentru toate daunele avizate și cuprinde informații cu privire la: a) datele de identificare ale contractului de asigurare; b) numărul dosarului de daună; c) informaţii referitoare la tipul daunei, inclusiv componenta de vătămări ale integrităţii corporale sau ale sănătăţii ori privind decesul; d) numele, prenumele, CNP, seria şi numărul CI/BI ale conducătorului auto responsabil de producerea accidentului şi atributul suplimentar dacă este una dintre persoanele declarate în contractul RCA; e) data avizării daunei; f) data constatării prejudiciilor; g) rezerva de daună avizată înregistrată inițial; h) reevaluarea rezervei de daune avizate, dacă este cazul; i) data reevaluării rezervei de daune avizate, dacă este cazul; j) despăgubirea achitată și dacă plata este parțială sau finală; k) data plății despăgubirii. l) data respingerii pretențiilor de despăgubire, dacă este cazul; m) data prescrierii dreptului de a solicita plata despăgubirilor, dacă este cazul” se arată în proiect.

În scopul supravegherii activității de asigurare desfășurate de către asigurătorii RCA, A.S.F. vrea acces direct și nemijlocit la informațiile transmise de către societăți în baza de date.

Lista sancțiunilor aplicate de ASF în octombrie

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a publicat, vineri, lista deciziilor de sancționare adoptate în luna octombrie a anului 2022, care au vizat entități/persoane din piața financiară non-bancară, pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 ASF anunță că, pe piața asigurărilor:

“Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 422.600 lei pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (7) din Norma 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (1) din aceeași normă. În sarcina societății au fost impuse următoarele măsuri: inventarierea până la data de 31.12.2022 a dosarelor de daune aflate pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect pretențiile formulate de terți împotriva asigurătorului și transmiterea la A.S.F. a situației inventarierii și a măsurilor luate.

Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. - sancționarea dnei. Tanja Blatnik, în calitate de director general al societății, cu amendă în cuantum de 86.100 lei pentru încălcarea prevederilor dispozițiilor art. 37 alin. (7) lit. b) din Legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) pct. (iv) din Norma 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru faptul că la raportările lunare transmise la A.S.F. privind situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată nu s-a asigurat că acestea sunt complete, corecte și corespund realității

Societatea Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu:

-   avertisment scris pentru constituirea cu întârziere a rezervei de daună pentru două dosare de daună și neactualizarea rezervei de daună avizată pe baza documentelor existente aferente pentru două dosare de daună, fiind încălcate prevederile art. 5. alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 38/2015.

-   avertisment scris pentru neefectuarea analizei cerințelor și necesităților clientului (DNT) pentru două polițe de asigurare, astfel că Societatea nu a respectat prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. alin. (3) din Legea nr. 236/2018.

Citiți și: ANAF. Atenție la mesaje false privind „discrepanțe în evidența fiscală”

Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 19.400 lei pentru următoarele fapte:

- pentru un număr de trei polițe societatea nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) și art. 13 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;

- în cazul unei polițe de asigurare nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) și art. 13 alin. (2) din Legea nr. 236/2018.

Groupama Asigurări S.A sancționată cu:

- amendă în valoare de 90.500 lei pentru plata cu întârziere a despăgubirilor, fiind încălcate astfel prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare;

-amendă în valoare de 10.000 lei pentru că nu a instituit sisteme și structuri prin care să se asigure caracterul adecvat și conform al datelor transmise la A.S.F., fiind astfel încălcate prevederile art. 37 alin. (8) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare şi reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.

Transilvania Broker de Asigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 7.520 lei, pentru următoarele fapte:

- încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) și art. 11 alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Jurnalului asistenților în brokeraj persoane juridice, a Registrului Intermediarilor Secundari (RIS);

-   încălcarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neradierea, în termenul legal, din Registrul Intermediarilor Secundari (RIS).

Domas Insurance Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.200 lei, pentru următoarele fapte:

-   încălcarea prevederilor art. 10 alin. (8) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nedeținerea unei politici scrise care să prevadă verificarea cerinţelor privind probitatea morală a angajaţilor proprii şi a intermediarilor secundari, pe durata colaborării cu aceştia;

-   încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Registrului Intermediarilor Secundari (RIS)”.

Back To Top