Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

factura reglementare anre
Categorie: Economic
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a aprobat noi prevederi care constituie, în general, obligații suplimentare pentru furnizori, în sprijinul clienților finali casnici.
 • Reglementările se referă inclusiv la structura facturilor, dar și la perioadele obligatorii privind facturarea, citirea indexului, regularizarea.

“În vederea armonizării cadrului de reglementare existent cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi în raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat, în şedinţa de astăzi a Comitetului de Reglementare al ANRE, Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil tuturor clienţilor casnici. 

Ca urmare a noilor prevederi aprobate, facturile emise de furnizorii de energie electrică pentru toţi clienţii casnici pentru consumul de energie electrică vor respecta modelul de factură prevăzut în anexa la Ordin”, informează un comunicat transmis de ANRE.

Modelul de factură pentru clienţii casnici a fost simplificat şi va conţine:

 • date de identificare şi contact ale furnizorului şi ale clientului,
 • data de încetare a contractului,
 • dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată,
 • perioada de facturare,
 • cantitatea totală de energie electrică facturată,
 • preţul final facturat,
 • valoarea totală de plată,
 • data scadentă a plăţii,
 • tva.

“În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalităţi.

Celelalte elemente necesare înţelegerii de către client a facturii sunt prezentate în anexa la factură şi au scopul de a ajuta clientul casnic în optimizarea propriului consum de energie electrică”, mai precizează sursa citată.

Citiți și: ȘASE FURNIZORI DE ENERGIE ELECTRICĂ AU FOST SANCȚIONAȚI DE ANRE, PENTRU EMITEREA CU ÎNTÂRZIERE A FACTURILOR

Prin Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal aprobat, furnizorii sunt obligați ca în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii să se facă pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Alte clauze ce au fost introduse în Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal sunt:

 • perioada de facturare este de 1 lună,
 • intervalul de citire a indexului grupului de măsurare este de cel mult 3 luni,
 • regularizarea consumului de energie electrică se face la maximum 3 luni și este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului de către operatorul de distribuție.

„Prin noile prevederi am simplificat modelul de factură, astfel încât elementele conţinute să permită clientului casnic o mai bună înțelegere a modului de determinare a valorii facturii, iar informațiile suplimentare incluse în anexa de la factură să îl ajute în gestionarea propriului consum de energie electrică”, au transmis reprezentanții ANRE.

Back To Top