Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

clienții euroins polițe asigurare
Categorie: Economic

 

• Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România, constatând indiciile stării de insolvență a companiei, ceea ce a îngrijorat clienții societății.
• Persoanele fizice și juridice care au încheiat polițe de asigurare RCA cu Euroins se întreabă acum ce se va întâmpla cu polițele, cât timp vor mai fi valabile sau cui trebuie să se adreseze în cazul unui accident.
• Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) a transmis câteva date prezentate succint despre ce se va întâmpla cu polițele RCA încheiate cu Euroins.

Polițele de asigurare încheiate de clienții Euroins România rămân valabile, conform prevederilor legale, încă 90 de zile după data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Astfel, șoferii care aveau polițe RCA la această societate vor putea circula în continuare pe drumurile publice, rămânând asigurați până la data respectivă.
În ceea ce îi privește pe păgubiții unui accident cauzat prin intermediul unui vehicul acoperit printr-o poliță RCA emisă de societatea Euroins România, ei vor fi despăgubiți în baza acesteia, în limitele și termenele stabilite de legislația în vigoare privind Fondul de Garantare a Asiguraților.

Ce măsuri de protecție există pentru clienții societății

Pentru a proteja consumatorii de produse și servicii de asigurare, în România există FGA, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor. FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română. Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanță de asigurare, aproximativ 100.000 euro). FGA acoperă activitățile desfășurate pe teritoriul României, respectiv transfrontalier, pe teritoriul statelor membre gazdă, de către societatea de asigurare autorizată în România.

 CITEȘTE ȘI: EUROINS INTRĂ ÎN INSOLVENȚĂ, A DECIS ASF. CE SE VA ÎNTÂMPLA CU ASIGURAȚII

Cum ajută FGA

Procedura de plată instrumentată de FGA este una administrativă, necontencioasă, fiind reglementată de Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare şi de normele ASF emise în aplicarea acesteia.

Practic, clienții sau creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești pentru obținerea din disponibilitățile FGA a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată.
În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluționare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulțumiți de această decizie (în sensul respingerii parțiale sau totale a cererii de plată) pot contesta fiind astfel garantat dreptul de acces la justiție.

Creditorii de asigurări care au daune avizate de Euroins înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum și creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu Euroins în intervalul de timp dintre decizia ASF și 90 de zile de la data pronunțării de către instanța judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societății, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru deschiderea dosarului de daună respectiv.
În cazul în care creditorului de asigurări nu i-a fost comunicat un număr de identificare care se referă la un dosar de daună, este sfătuit să contacteze FGA.

Când se pot adresa clienții către FGA

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita sume de la FGA se naște la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență a Euroins, dată de la care pot fi adresate FGA cereri de plată.

Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva Euroins, ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere de plată motivată adresată FGA nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept.

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări.
Cât timp sunt valabile contractele de asigurare

Contractele de asigurare sunt valabile până când intervine una dintre următoarele situații:

• data expirării menționată de contract
• data denunțării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisă societății;
• în termen de 90 de zile calculate de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/polițele de asigurare încheiate de asigurător încetează de drept.
• data denunțării contractului, după deschiderea procedurii de faliment, adresată lichidatorului judiciar, care își produce efectele în 30 de zile de la recepționarea solicitării de denunțare, dacă lichidatorul nu răspunde sau, în cazul în care denunțarea este făcută de lichidator, la data notificării denunțării de către lichidator.
Decizia de denunțare este o decizie ce nu poate fi adoptată decât în baza propriei analize de oportunitate efectuată de către asigurat sau lichidatorul judiciar.

Mai multe pe adevarul.ro

CITEȘTE ȘI: CUM S-AU ÎNȚELES ZECI DE SERVICE-URI AUTO ȘI SOCIETĂȚI DE ASIGURARE CU PRIVIRE LA TARIFELE PRACTICATE. DETALII DIN INVESTIGAȚIA REALIZATĂ DE CONSILIUL CONCURENȚEI

Back To Top