Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

curtea de conturi abateri lei euro
Categorie: Economic

 

• Curtea de Conturi a înaintat Parlamentului Raportul public pe anul 2021 şi Raportul de activitate pe anul 2022, după aprobarea acestora de plenul instituţiei.
• În urma controalelor efectuate anul trecut, Curtea de Conturi a constatat abateri financiar-contabile de 53,4 miliarde de lei, peste 10 miliarde de euro.
• Valoarea prejudiciilor se ridică la 1,75 miliarde de lei.

„În contextul activităţii specifice, în anul 2022 Curtea de Conturi a verificat 2.168 de entităţi. Majoritatea misiunilor derulate conform programului de activitate s-au axat pe auditul financiar (1.512), urmate de auditul de conformitate (442) şi de cel al performanţei (32). Au fost efectuate 5.588 de misiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor (follow-up) şi peste 300 de acţiuni de documentare”, se arată într-un comunicat remis de Curtea de Conturi.

Valoarea prejudiciilor constatate de auditorii publici externi a fost de 1,75 miliarde de lei, iar abaterile financiar-contabile au atins nivelul de 53,4 miliarde de lei.

Pentru prejudiciile identificate şi consemnate în actele de audit aferente anului financiar 2021 şi anilor anteriori, Curtea a formulat 103 sesizări, la propunerea departamentelor şi a camerelor de conturi.

Din totalul sesizărilor penale, 76 au vizat neîndeplinirea măsurilor dispuse, iar 27 au fost formulate în cazul existenţei unor indicii de săvârşire a unor fapte de natură penală.

Ministerul Muncii și cel al Sănătății au cumulat 87% din cheltuielile pentru prevenirea și combaterea efectelor Covid-19
Pandemia a adus cu sine creșterea semnificativă a cheltuielilor statului în materie de Muncă și Sănătate.
Astfel, „în cel de al doilea an pandemic (2021), cheltuielile de la bugetul de stat au fost de peste 284 de miliarde de lei, mai mult de un sfert din această sumă (26,4%) îndreptându-se către Sănătate şi Muncă/Protecţie socială”.

 CITEȘTE ȘI: UN MILIARD DE EURO VA FI INVESTIT ÎN PRINCIPALELE AEROPORTURI DIN ROMÂNIA

De altfel, cele două domenii au înregistrat, cumulat, 87% din cheltuielile de 5,73 de miliarde de lei efectuate din bugetul de stat pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

Sectorul Apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie a însumat o cincime (20 %) din cheltuielile statului în exerciţiul financiar 2021.

„Raportul public pe anul 2021 prezintă principalele rezultate ale misiunilor de audit public extern efectuate pe parcursul anului trecut. Pentru al doilea an consecutiv, raportul conţine elemente de structură şi abordare sintetizate, care permit ca informaţiile referitoare la rezultatele auditului să fie mai uşor accesibile părţilor interesate, factorilor de decizie şi publicului larg”, susţin reprezentanţii Curţii de Conturi.

Planificarea misiunilor de audit la ordonatorii principali de credite din administraţia publică centrală nu s-a făcut aleatoriu, ci a avut ca punct de plecare analiza de risc. În acest fel, rezultatele au dobândit un plus de relevanță şi de calitate.

Alături de consultanţi externi cu experienţă şi de experţi ai Băncii Mondiale, Curtea a elaborat şi testat, în cadrul a trei misiuni pilot, noul Manual de audit financiar, elaborat în conformitate cu standardele INTOSAI (Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit).

Pe baza noului mod de abordare a auditului financiar, au fost instruiţi 900 de auditori publici externi.

Mai multe pe cursdeguvernare.ro

CITEȘTE ȘI: IRCC CREȘTE DE LA 1 APRILIE, LA FEL ȘI RATELE PENTRU PESTE 450.000 DE ROMÂNI

Back To Top