Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

PNRR granturi tăiate la spitale
Categorie: Economic

• Guvernul a trimis, vineri, la Bruxelles, o cerere de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), la care a adăugat și un nou capitol pentru energie, RePowerEU.
• Printre cele mai importante modificări se află tăierea de granturi totale de 740 de milioane de euro pentru spitale existente și noi, dar și cu 270 milioane de euro finanțarea pentru împădurire.
• În schimb, a fost adăugat proiectul „Casa pentru eficiența energetică”, prin care Guvernul vrea să finanțeze cu 534 milioane de euro instalarea de panouri fotovoltaice pentru 34.000 de gospodării.

Conform documentului obținut de Economedia, printre cele mai importante modificări se află reducerea de granturi totale de 740 de milioane de euro pentru spitale existente și noi, infrastructură prespitalicească, dotări pentru ATI nou-născuți și altele. Se taie cu 270 milioane de euro finanțarea pentru împădurire, se taie finanțări de 95 milioane de euro de la punctele de încărcare de vehicule electrice și 180 de milioane de euro de la pistele pentru biciclete și se reduc cu 400 de milioane de euro împrumuturile planificate pentru infrastructura de gaze din Oltenia. În schimb, unul dintre cele mai importante proiecte adăugate este „Casa pentru eficiența energetică”, prin care Guvernul vrea să finanțeze cu 534 milioane de euro instalarea de panouri fotovoltaice pentru 34.000 de gospodării, titrează Economedia.

Modificări PNRR vizând proiectele finanțate din granturi, din cauza reducerii de buget de 2,1 miliarde euro

Deoarece în anul 2021 România a realizat o creștere economică peste așteptări, Comisia a ajustat ajutorul financiar acordat prin PNRR. Pentru România, actualizarea contribuției financiare maxime reprezintă o revizuire negativă a contribuției financiare în valoare de 2.110.858.750 de euro.

Pentru a afecta cât mai puțin alocările destinate biodiversității, valoarea diminuării din cadrul C2. Protejarea pădurilor și a biodiversității -I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, este de 269.120.000 de euro, alocarea diminuându-se cu 37% din valoarea inițială de 730.000.000 euro.

De asemenea, în cazul Componentei 4 -Transport Durabil, pentru a nu afecta coerența componentei, s-au păstrat majoritatea investițiilor aferente transportului durabil fiind eliminată doar I1. Infrastructură feroviară, Sub-măsura 11 – Electrificări (236 mil euro) si care urmează sa fie realizată prin transferarea către Fondul de Modernizare.

În conformitate cu prevederile art. 21c, para. (2) din Regulamentul (UE) 435/2023 privind capitolele REPowerEU alocarea financiară nerambursabilă în valoare de 460.000.000 euro aferentă Investiției 1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile din cadrul C6. Energie va fi transferată către sprijinul financiar aferent capitolului REPowerEU și inclusă în noul capitol.

Alocarea aferentă I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată (200 mil euro) din C7. Transformarea digitală se diminuează cu 50 mil. euro, urmând ca investiția să fie actualizată în funcție de nevoile identificate pe parcursul implementării, iar alocarea diminuată să contribuie în totalitate la tranziția digitală.

În cazul C10. – Fondul Local, au fost eliminate doua investiții I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice (165 mil euro) respectiv I1.4 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan (180 mil. Euro). În cazul I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice din totalul de 165 mil euro se va diminua suma de 95 mil. euro. Astfel, ținta de 30.000 puncte de reîncărcare vehicule electrice asumată la nivelul PNRR va fi diminuată la 22.600, urmând a fi modificate în consecință jaloanele și țintele care includ puncte de reîncărcare din cadrul C4 –Transport durabil si C10 – Fondul Local. Ambele investițiie liminate din C10-PNRR vor fi realizate la nivel național prin transferarea către programul național„Anghel Saligny’’.

Având în vedere dificultățile întâmpinate pe parcursul implementării alocarea aferenta I1 Dezvoltarea infrastructurii prespitalicești (314,87 mil. euro) s-a diminuat cu suma de 63,20 milioane euro și alocarea aferenta I2. Dezvoltarea infrastructurii publice spitalicești –I2.1 și I2.2 (1.724.050.000 euro) s-a diminuat cu suma de 677 milioane euro, cu diminuarea proporțională a țintelor. Alocarea specifică destinată investițiilor pentru ATI nou-născuți și reducerea riscului de infecții spitalicești (I2.3 și I2.4) (230.575.000 euro) s-a păstrat in totalitate. Reducerea alocării aferente investițiilor destinate infrastructurii spitalicești ține cont de analiza proiectelor cu risc ridicat de nerealizare. Totodată, în cazul Investiției 2 pentru proiectele care vor intra în alocarea de 677 milioane euro eliminată din PNRR, implementarea va continua fie prin finanțarea proiectelor privind infrastructura spitalicească prin împrumuturi BEI, fie prin transferul acestor proiecte către Programele din politica de coeziune.

Referitor la C15. Educație pentru a nu periclita implementarea I2.1 Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate (103 mil. euro) se va diminua cu suma de 80,58 mil euro.

Conform Guvernului, motivul ajustării măsurilor din această categorie derivă din apariția unor circumstanțele obiective, care au condus la necesitatea modificării implementării PNRR față de planificarea inițială.

 CITEȘTE ȘI: MARCEL CIOLACU DESPRE REINTRODUCEREA COMPENSĂRII CU 50 DE BANI A PREŢULUI CARBURANŢILOR: „AVEM AL DOILEA PREŢ DIN EUROPA CA ŞI CEL MAI MIC”

„Circumstanțele obiective reprezintă un motiv legitim pentru revizuirea PNRR, în conformitate cu prevederile articolului 21 din Regulamentul privind MRR. Agresiunea militară a Federației Ruse asupra Ucrainei a afectat drastic prețurile energiei și ale materialelor de construcții și exercită presiuni suplimentare asupra lanțurilor de aprovizionare globale. Gravitatea acestor evoluții nu ar fi putut fi anticipată de statele membrela momentul pregătirii și programării PNRR. În mod similar altor state membre, România a fost nevoită să ajusteze măsurile specifice și să răspundă astfel numeroaselor provocări cu care se confruntă toate statele membre în contextul situației geopolitice fără precedent din Europa”, arată documentul.

În luna mai 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a realizat o centralizare a efectului creșterii costurilor asupra investițiilor din PNRR, rezultate atât din analiza proprie pe baza indicatorilor statistici specifici publicați de Institutul Național de Statistică cât și din analiza proprie a Coordonatorilor de reforme și/sau investiții, rezultând o diferență de 5,627 miliarde euro față de un bugetul inițial PNRR. investiții, rezultând o diferență de 5.627 miliarde euro față de un bugetul inițial PNRR. Această diferență, calculată relativ la valorile investițiilor din CID care includ deja o inflație de 2%/an, reprezintă o creștere de 19,28% a costurilor de implementare a investițiilor PNRR.

Totodată, chiar dacă pe parcursul discuțiilor tehnice cu CR/I au fost identificate mai multe investiții cu risc ridicat de nerealizare, șase dintre acestea, finanțate din sprijinul financiar rambursabil, nu mai pot fi realizate în totalitate, fiind eliminate sau diminuate. Suma astfel redusă de 556.000.000 de euro va fi utilizată pentru finanțarea unor măsuri propuse pentru noul capitol REPowerEU.

Măsurile eliminate, finanțate în prezent prin împrumuturi, în valoare de 556 milioane EUR, sunt înlocuite cu noi măsuri în cadrul REPowerEU. Noile măsuri răspund cu precădere la situația geopolitică actuală generată de agresiunea militară a Federației Ruse asupra Ucrainei, sporind reziliența și independența energetică a României prin creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile (în principal solar și eolian) și decarbonizarea sectorului rezidențial prin creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Astfel, în cadrul componentei de împrumut sunt propuse două noi măsuri REPowerEU:

▪ Investiția 2.a – Schemă de licitație pilot pentru instalarea a 20 MW de producție de energie electrică cu tehnologie fotovoltaică pe infrastructura sistemului de ameliorare hidrografică aflată în administrarea ANIF (22 milioane EUR)

▪ Investiția 5 – Programul național „Casa pentru eficiența energetică” (534 milioane EUR) cu termen de realizare T2 2026 care vizează:

14.000 de proprietari de clădiri rezidențiale unifamiliale (vizate ca gospodării vulnerabile) cu panouri fotovoltaice instalate prin birouri de renovare (50% buget alocat – 267 milioane de euro).
20.000 de proprietari de clădiri rezidențiale unifamiliale (nu sunt vizați ca vulnerabili) cu panouri fotovoltaice instalate prin birouri de renovare (buget alocat 50% – 267 milioane de euro).

Mai multe pe economedia.ro

CITEȘTE ȘI: CONSILIUL CONCURENȚEI VERIFICĂ 12 BĂNCI PENTRU UN POSIBIL CARTEL ÎN PRIVINȚA ACORDĂRII CREDITELOR

Back To Top