Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

ITM Prahova: Amenzi pentru nerespectarea legii privind munca zilierilor
Categorie: Economic

• ITM Prahova a verificat modul în care este respectată legislația muncii în ceea ce privește protecția zilierilor.
• Mai mulți angajatori din județ au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de peste 40.000 de lei pentru neregulile găsite la locurile de muncă ale zilierilor.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, pe parcursul trimestrelor I și III din 2023, acțiunea privind „Verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acestora”.

Obiectivele acțiunii de control au fost:

CITEȘTE ȘI: 79 DE ANGAJATORI DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR, VERIFICAȚI DE ITM PRAHOVA

- Respectarea vârstei minime admise pentru desfășurarea unor activități cu caracter ocazional și a duratei de lucru al zilierilor
- Modul în care beneficiarul stabilește activitățile pe care urmeză să le desfășoare zilierul, locul executării activității și durata acesteia
- Completarea Registrului de evidență a zilierilor, înainte de începerea activității
- Informarea zilierilor cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum și cu privire și drepturile și obligațiile sale
- Modul în care se asigură securitatea și sănătatea în muncă a zilierilor
- Instruirea zilierilor înainte de începerea activității și/sau la schimbarea locului de muncă, privind pericolele la care poate fi expus și la măsurile de prevenire și protecție pe care trebuie să le respecte
- Modul în care s-a solicitat zilierilor asumarea pe proprira răspundere, prin semnatură, că starea sănătății le permite desfășurarea activităților repartizate de beneficiar
- Punerea la dispoziția zilierilor a echipamentelor de muncă adecvate, care nu creează un pericol pentru securitatea și sănătatea acestora
- Asigurarea, în mod gratuit, a echipamentelor individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilieri
- Modul în care beneficiarul exercită controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor
- Comunicarea de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, a oricărui eveniment în care au fost implicați zilieri
- Modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la utilizarea zilierilor pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional în anumite domenii de activitate din economia națională, stabilite de legiuitor.

Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au verificat 11 de angajatori, printre deficiențele constatate putând fi enumerate:

- Nu erau acordate echipamente individuale de protecție tuturor lucrătorilor;
- Nu erau amenajate corespunzător posturile de muncă în aer liber;
- Nu erau delimitate, îngrădite și semnalizate toate zonele periculoase;
- Nu erau efectuate verificările medicale tuturor lucrătorilor;
- Nu erau respectate prevederile legale cu privire la depozitarea materialelor și produselor.

În urma verificărilor desfăşurate în cadrul acestei campanii, inspectorii de muncă au aplicat două avertismente și amenzi în valoare totală de 42.000 de lei. Totodată, a fost dispus un număr de 32 măsuri cu termene ferme de remediere a deficienţelor constatate.

CITEȘTE ȘI: ITM PRAHOVA: VERTIFICĂRILE STAȚIILOR GPL S-AU LĂSAT CU 25 DE AMENZI ȘI PESTE 300 DE MĂSURI CU TERMENE DE REMEDIERE

Back To Top