Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

ueNormund Popens, Director Adjunct, DG Regio:

„Fondurile structurale au reprezentat o fereastră de oportunitate pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică şi totuşi România a ratat-o. Sper că aţi învăţat lecţiile necesare [..]"

 

Institutul pentru Politici Publice afirmă prin intermediul unui comunicat trimis presei că recenta dispută între premierul Victor Ponta şi preşedintele Traian Băsescu cu privire la poziţia României în negocierile de la Consiliul European în 22 – 23 noiembrie legate de alocarea financiară pe care o va primi România în exerciţiul financiar următor 2014 – 2020, scapă din vedere mai multe lucruri:

 

România nu poate dovedi, pe baza actualului exerciţiu financiar, că are capacitatea instituţională să gestioneze sume mult mai mari de bani, aşa cum arată raportul ataşat – ediţia a 2a anuală din Seria de Rapoarte de monitorizare a absorbţiei fondurilor structurale iniţiată de IPP,

România, prinsă între prevederile acordului cu FMI, nu are capacitatea să schimbe regulile pentru a creşte rata de absorbţie prin rambursarea cheltuielilor proiectelor europene mai întâi din Bugetul Naţional urmând a fi recuperaţi din sumele alocate de Comisie,

După 5 ani de bani europeni cheltuiţi în România în actualul exerciţiu financiar, România poate cu greu da exemple de proiecte de anvergură cu finanţare europeană care au schimbat cursul dezvoltării ţării cu atât mai puţin fiind credibilă că poate genera, în situaţia politică actuală, noi proiecte de amploare pentru modernizare din resursele exerciţiului financiar următor.

Anticipând critici publice ale aceloraşi care consideră că menţinerea MCV înseamnă trădarea intereselor naţionale, Institutul pentru Politici Publice (IPP) se pronunţă public pentru estimarea corectă, realistă a capacităţii României de a absorbi eficient şi durabil fondurile europene din viitorul exerciţiu financiar. Experienţa actualului exerciţiu financiar, pe care studiul alăturat o rezumă în cele mai relevante aspecte, ne îndreptăţeşte să cerem public autorităţilor statului român, Preşedintelui Traian Băsescu, Premierului Victor Ponta şi Ministrului Afacerilor Europene, Leonard Orban care şi-a asumat acest portofoliu din care decurg anumite obligaţii, să explice public care sunt priorităţile/proiectele şi domeniile pentru care România solicită, cu atâta vehemenţă, o alocare financiară mai consistentă în 2014 - 2020 decât cea aferentă perioadei actualului ciclu financiar?

Nu suma de bani în sine este, în ultimă instanţă, cea mai importantă, ci rezultatele sustenabile pe care proiectele atrase ar trebui să le producă, creşterea economică, un apel pe care IPP l-a făcut public în mod constant în ultimii 2 ani. Nu în ultimul rând, formulăm această solicitare în condiţiile în care la nivel naţional consultările privind programarea viitorului exerciţiu financiar este într-o fază deopotrivă incipientă şi lipsită de consistenţă.

Back To Top