Categorie: Economic

anunt 1ANUNŢ ANGAJĂRI

      Grupul de Actiune Locala (GAL) „Valea Cricovului" este o organizaţie nonguvernamentală, cu sediul în Oraşul Urlaţi, str. 23 August, nr. 9, judetul Prahova, ce activează în domeniul dezvoltării rurale, în conformitate cu Obiectivul Strategic General al axei IV LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

 

     În data de 29.03.2013 Asociatia Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Valea Cricovului" scoate la concurs următoarele posturi, pentru perioada 2013-2015:

-        1 post cu normă întreagă Responsabil administrativ - Director executiv

Cerinţe minime :

Minim 3 ani experienta intr-un post de conducere , de preferinta ONG

Studii superioare management

Absolvent al cursurilor de formare profesionala, specifice Axei IV LEADER, de preferat

Buna cunoastere al teritoriului GAL si al actorilor locali

Permis de conducere, categoria B

 

-        1 post cu normă întreagă Expert Tehnic

Cerinţe minime :

Experienta similara minim 3 ani

Studii superioare tehnice

Cunostinte Managementul proiectelor

Cunoasterea la nivel mediu a uneia dintre limbile oficiale ale UE

Permis de conducere, categoria B

 

 

-   1 post cu normă întreagă Responsabil financiar - Contabil

Cerinţe minime :

Experienţă de lucru în calitate de contabil minim 3 ani;

Studii superioare financiar-contabile; 

Cunostinte de utilizare a programelor informatice de contabilitate si de resurse Umane

 

-         1 post cu jumătate de normă Expert Tehnico-economic

Cerinţe minime :

Experienţă de minim 3 ani;

Studii superioare financiar-contabile; 

Cunostinte de utilizare a programelor informatice de contabilitate

Cunostinte despre managementul proiectelor;

Cunostinte despre contabilitatea proiectelor.

     Dosarul de înscriere la concurs, ce va cuprinde CV, Scrisoare de intenţie şi documente justificative aferente, se va depune la sediul Asociației Grupul de Actiune Locala (GAL) ”Valea Cricovului”, situat in Urlaţi, str. 23 August, nr. 9, judeţul Prahova, până cel târziu 28.03.2013 – orele 14,00.

     Concursul pentru ocuparea posturilor va avea loc în data de 29.03.2013, începând cu ora 10,00, la sediul GAL.

Concursul pentru angajare va consta într-o probă scrisă şi interviu.  

Bibliografie:

-         PNDR 2007—2013, disponibil pe site-ul www.madr.ro

-         Planul de dezvoltare locală al GAL, disponibil în format PDF, la cerere, la sediul GAL;  

-         O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Evaluarea concurenților se va face cu respectarea principiului confidentialitatii şi a egalităţii de şanse.

        Informatii suplimentare legate de continutul dosarului de concurs si alte detalii despre concurs puteti obtine la tel: 0733554521/0722409375, Preşedinte – Marian Măchiţescu.

anunt 2

Back To Top