Din noaptea de luni spre marţi, românii nu mai au voie să iasă din case, ca măsură de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Interdicţia e stabilită prin Ordonanţa militară nr. 2, anunţată în 21 martie de ministrul Internelor, ordonanţă care vine cu o serie de restricţii, dar şi o lungă listă de excepţii. Rămân cinci cazuri în care românii vor putea părăsi locuinţele, însă în toate vor fi nevoiţi să aibă la purtător o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil, iar în unele dintre ele şi o adeverinţă de la angajator.

 

"Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună", stabileşte ordonanţa, care mai arată că, între orele 6.00 şi 22.00, nu se recomandă ieşirea din case. În schimb, între 22.00 şi 6.00, deşi, culmea, atunci aglomeraţia e evident mult mai mică, recomandarea se transformă în interdicţie. În ambele cazuri, există şi excepţii, adică situaţii în care e permisă părăsirea locuinţelor, prevăzute explicit în Ordonanţa militară 2.

"În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

În intervalul orar 22.00 - 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4", se arată în document.

"Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României", mai arată articolul 5.

 

Model Declarație pe propria răspundere pentru deplasările în intervalul 22:00-6:00:

DECLARATIE

Subsemnata/Subsemnatul...................................................................................................

Născută/născut la data de.....................................

Având domiciliul:..................................................................................................................

 

Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta): deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator) consult medical de specialitate care nu poate fi amânat; deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu; deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor; deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă; deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:.................................. ............................................................................................

urmând următorul traseu: ....................................................................................................................................

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

Data                                          Semnătura                                                  

 

Model Adeverință eliberată de angajator pentru deplasările în intervalul 22:00-6:00

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ

Subsemnatul (nume, prenume),..............................................................................., în calitate de (funcția)................................................................. în cadrul (organizația) ...............................................................................................................confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

Nume : ........................................................................................................................

Prenume : ...................................................................................................................

Data nașterii: ..............................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................................

Domeniul activității profesionale : ............................................................................

Locul de desfășurare al activității profesionale: ........................................................

Traseul deplasării: .....................................................................................................

Mijlocul de deplasare: ...............................................................................................

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

DATA                                                        SEMNĂTURA

Joomla SEF URLs by Artio

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries