În pragul alegerilor parlamentare, politicienii se adaptează unor schimbări cotidiene de bun augur, insuflând încredere electoratului, ceea ce dovedeşte maturitate şi responsabilitate pentru opţiunile politice! Nume sonore ca Dan Ioan Ioniță, Liviu Pleşoianu, Şerban Nicolae, Nicolae Avram, Cătălin Ră̆dulescu, Cătălin Ivan, Sorin Bota, Bogdan Stanoevici și Emanoil Savin au îmbrățișat viziunea și obiectivele Partidului Ecologist Român. De asemenea, Emanoil Savin, devenit deja un nume marcant nu doar în politica prahoveană, ci și în Parlamentul României, deschide lista Camerei Deputaților din partea Partidului Ecologist Român pentru județul Prahova, la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

 

În calitate de senator, Emanoil Savin a semnat, pe parcursul mandatului 2016 - 2020, 99 de inițiative legislative, pintre care cele ce au vizat completarea Legii 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și inițiativa parlamentară pentru majorarea alocației pentru copii. Parlamentarul s-a implicat în mod deosebit și în domeniul sportiv, atât din punct de vedere legislativ (prin Ordonanța de Urgenţă 38/2017 care a permis salvarea activităților sportive la nivel național prin finanțarea în limita a maximum 5% din bugetele locale), cât și prin generoasă implicare financiară directă în mai multe proiecte sportive din județ (organizarea la Bușteni, alături de FRF și AJFPH, a Turneului Semifinal Juvenil de Fotbal – Cupa Satelor, sprijinirea Selecționatei de fotbal amator a județului Prahova dar și susținerea și ajutorul direct acordat proiectului Petrolul 52 la începuturile sale).

La același capitol este de remarcat implicarea senatorului în reluarea activităților și curselor de trap de pe Hipodromul Ploiești și susținerea asociaților de columbofili prahoveni, iar lista poate continua.

PER Prahova emanoil savin2”Dacă vreun parlamentar prahovean a fost mai aproape de sport, în general, mă înclin în fața lui, deși, sincer, chiar mi-aș fi dorit ca și alți colegi să ajute sportul tot timpul, nu doar în poze când se apropie campania. Eu sunt mândru să susțin identitatea sportivă a județului Prahova. Din partea Partidului Ecologist Român, îmi voi continua activitatea parlamentară în sprijinul unei Românii curate și sănătoase!”, a precizat Emanoil Savin.

Pentru mandatul 2021 – 2024, Partidul Ecologist Român a anunțat că  va urma o strategie care vizează toate palierele esențiale – mediu, infrastructură, agricultură, economie, educație, sănătate, cu o perioadă lungă de aplicabilitate. Alături de o strategie sănătoasă pentru agricultura României, PER va lupta pentru revizuirea legii care permite vânzarea terenurilor către cetăţeni străini, în aşa fel încât pământul României să nu mai fie înstrăinat şi în acelaşi timp să fie şi folosit eficient. Formațiunea politică și-a propus obiective precise şi esenţiale care vizează baza existenţială a acestui popor: viaţa sănătoasă, natura sănătoasă, clasa politică sănătoasă, agricultura sănătoasă şi o Românie verde şi stăpână pe pământul şi economia ei.

Direcțiile principale sunt:

> promovarea la nivel de prioritate națională a necesității de rezolvare prin consens național a unor deficite cronice ale economiei românești cum ar fi: siguranța energetică, politica demografică, politica de amenajare a teritoriului pentru realizarea sistemului național de irigații și de prevenire sau protecție față de catastrofele naturale

> gândirea și implementarea unui sistem în care obiectivele economice și cele ecologice să se completeze în așa fel încât pagubele economico-ecologice să fie minime

> redimensionarea creșterii economice pentru o distribuție mai echitabilă a resurselor

> conservarea resurselor naturale

> întreținerea diversității ecosistemelor

> creșterea eficienței energetice.

În Prahova, Partidul Ecologist Român și-a asumat rolul de militant inclusiv pentru:

- Domeniul Sănătate: * Testarea gratuită pentru COVID-19 * Creșterea numărului locurilor de muncă în domeniul sănătății în orașele mici și în mediul rural *Reducerea costurilor din sistemul sanitar prin dezvoltarea sistemului medical pentru prevenție și analize.

- Domeniul Învăţământ: * Corelarea planului de învățământ cu nevoile economiei românești * Redeschiderea școlilor tehnice postliceale și extinderea școlilor profesionale * Masă caldă pentru elevii claselor 0 – VIII * Programul mierea în școli * Introducerea manualelor digitale – Proiect de lege al parlamentarilor Partidului Ecologist Român, aflat în Parlament

- Domeniul Agricultură: *O agricultură cât mai sănătoasă, încurajarea agriculturii bio care să asigure alimente sănătoase populaţiei * susținerea proiectului de modificare a apiculturii care prevede protejarea albinelor şi încurajarea apiculturii * investiții și modernizări pentru sistemul antigrindină prahovean.

- Domeniul Turism: * Punerea în valoare a produselor tradiționale românești, a datinilor și obiceiurilor străbune * Includerea în circuitul turistic a zonelor reprezentative pentru ceramică, costume, obiceiuri, tradiții, produse alimentare specifice și includerea acestora într-un program guvernamental cu acordare de facilități * Promovarea județului Prahova că principală destinație ECOturistică din Europa * Valorificarea durabilă a patrimoniului natural unic în UE reprezentat de pădurile virgine împreună cu faună, flora şi peisajul aferent pentru turism "ECO” * Acordarea de facilităţi pentru investitorii care doresc să realizeze investiții în domeniul montan și a zonei montane înalte * Dezvoltarea agrementului în zona montană și în staţiunile turistice, prin parteneriate comunitate locală - administraţie centrală - investitor privat

- Domeniul Economie, Mediu de afaceri: * Stimularea consumului intern prin reducerea TVA * Acordarea de stimulente fiscale pentru încadrarea de personal având statutul de șomeri, persoane tinere cu vârsta sub 25 de ani sau cu vârsta peste 55 de ani * Promovarea unei politici industriale durabile prin aplicarea directivei referitoare la ecodesign * Lansarea programului Start-up export în anul 2021, destinat românilor din Diaspora care își vor deschide și dezvolta o afacere în străinătate, cu produse fabricate în România *  Eliminarea birocrației pentru montarea panourilor fotovoltaice în gospodării și extinderea programului pentru societățile comerciale * Finanțare din fonduri europene pentru investițiile care valorifică materialele reciclabile * Drept de preemțiune: 50% din masa lemnoasă comercializată pentru firmele din județul în care se exploatează lemnul

- Domeniul Energie: *Stimularea construcţiei de noi instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă * Încurajarea reabilitării, modernizării sau înlocuirii instalaţiilor existente, pentru creşterea eficienţei şi reducerea impactului asupra mediului *Stimularea investiţiilor din domeniul protecţiei mediului, în sectorul producerii energiei electrice din combustibili convenționali * Promovarea tehnologiilor curate, a tehnologiilor de captare şi depozitare a CO(2) (CSC) * Încurajarea utilizării deşeurilor menajere şi industriale la producerea de energie electrică şi termică * Dezvoltarea capacităţilor din surse regenerabile, ţinându-se cont de statutul ariilor protejate şi echilibrul ecosistemelor * Reducerea consumurilor în transporturi şi clădiri * Încurajarea culturilor pentru producţia de biocombustibili

- Domeniul Tineret și Sport: *Scutirea de taxe și impozite aferente salariilor pentru tinerii de până în 25 de ani, scutire aplicabilă atât angajatului cât și angajatorului * Înființarea de ferme agricole model cu ajutorul statului și cu implicarea universităților, care vor putea oferi locuri de muncă și condiții de trai proaspeților absolvenți cu studii de agronomie, zootehnie, medicină veterinară, medicină, economie și management, turism etc, precum și proaspeților absolvenți de licee de profil * Sprijin din partea statului pensiuni agroturistice și microfabrici de conserve alimentare * Program naţional de ECO-tabere pentru elevi * Stimularea fiscală a companiilor private care finanțează sau sponsorizează asociațiile sportive de masă/performanță.

- Domeniul Mediu: * Reducerea cu 50% a exploatărilor forestiere * Controlul digital al transportului masei lemnoase care se efectuează obligatoriu din rampă * Apă înseamnă viață! - Asigurarea unui management durabil al apelor * Reducerea folosirii materialelor din plastic: Fără peturi în apă! Natură cu plastic creează oameni din plastic!

Pe buletinele de vot pentru Camera Deputaților, Partidului Ecologist Român se află la poziția 12 (simbol electoral ”Bradul”).

Pe buletinele de vot pentru Senatul României, Partidului Ecologist Român se află la poziția 11.

(P)

per sigla

Joomla SEF URLs by Artio