S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul social în Mun. Ploieşti, Str. Penes Curcanu, nr. 8, bl. 151C, ap. 10, reprezentată prin Director General Badea Alexandru, va aduce la cunoştinţă că începând cu data de 20 mai 2019  se vor efectua servicii de dezinsecţie pe suprafaţa domeniului public al Municipiului Ploieşti, precum şi servicii de dezinsecţie – combatere căpuşe în baza Contractului Subsecvent nr. 14607/13.07.2018 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

Produsele insecticide utilizate sunt:

>             K-othrine Profi EC 250, având substanţa activa deltamethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte;

>             Vectobac WG, având substanţa activa bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;

>             Deadyna, având substanţa activa cypermetrin, folosit pentru combaterea insectelor;

>             Byopren 50 LML, având substanţa activa S-metropen, insecticide pentru combaterea larvelor.

>             Solfac EW 50, având substanţa activa ciflutrin, insecticid pentru combaterea căpuşelor;

Suplimentar pot fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii, cu acordul prealabil al beneficiarului.

Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umană de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) şi Xi (gr. IV) de toxicitate

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.

Pentru că activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.

În acest sens, facem apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice să efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestei acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de deratizare va fi prelungită.

Vă rugăm ca în perioada menţionată să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar, Primăria Municipiului Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.

Joomla SEF URLs by Artio