Categorie: Interviurile APH

Echipamente, echipamente...

Reporter: Domnule rector, ne aflăm înaintea examenelor de admitere. Ne interesează în special cum se prezintă situaţia în domeniul ingineriei, întrucât nu ne îndoim de faptul că la celelalte facultăţi aveţi suficienţi candidaţi.

Vlad Ulmanu: În domeniul ingineriei avem trei facultăţi, reprezentând trei segmente complet distincte, specifice industriei de petrol-gaze. Peste 1500 de studenţi se formează pe două domenii distincte, care interferează. Inginerie mecanică, unde pregătim ingineri mecanici pentru concepţia, fabricarea şi exploatarea echipamentelor petroliere. În acest domeniu am repurtat mereu succese. Dovadă stau premiile obţinute la numeroase târguri internaţionale şi ponderea acestui echipament în exporturile României. În rafinăriile şi combinatele petrochimice se utilizează echipamente distincte. Noi le numim statice, spre deosebire de cele din foraj, unde totul este mult mai dinamic. La ingineria mecanică şi electrică, vorbim despre echipament pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor. Ingineria de Petrol-Gaze are ca obiect de studiu forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi, precum şi transportul şi depozitarea acestora. O componentă fundamentală o reprezintă conductele de transport. S-a semnat contractul cu Nabuco, Ei sunt chemaţi să proiecteze, construiască şi exploateze sistemele de conducte.

R: În ce domeniu se realizează pregătirea de bază?

V.U.:
Pregătirea de bază este în domeniul ingineriei mecanice. Specializarea este orientată spre aceste tipuri de echipamente. Se poate vorbi despre o tradiţie a ţării noastre în domeniu, atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă. România a fost pe locul al doilea în lume, după SUA, la export de utilaj petrolier 

Privilegiaţii de odinioară

R: Cum se face că am pierdut această poziţie privilegiată?

V.U.:
Datorită ascuţirii concurenţei pe plan mondial, al declinului unor ramuri industriale din România şi poate urmare a implicării politicului, la nivel mondial, în dominarea pieţelor de desfacere. Totuşi, acest domeniu încă se mai bucură de un capital de încredere în ţările unde am exportat odinioară. Am fost în Siria nu cu multă vreme în urmă. Rafinăria instalată de România lucra cu 110% din capacitatea la care au fost proiectată.

R: Este de observat un interes deosebit al tinerilor pentru specializări moderne. Cu ce ofertă îi întâmpinaţi?

V.U.:
Avem specializări de Automatică şi Informatică Aplicată, Calculatoare, Electronică, Electromecanică ş.a. Toate aceste segmente se dovedesc foarte atractive pentru tineri.

R: Noi luam în calcul şi faptul că resursele de petrol sunt tot mai limitate. După unele estimări, acestea se vor epuiza în 2046. Tânărul s-ar putea gândi că va rămâne în aer la 55 de ani, să spunem...

V.U.:
De fiecare dată când s-au reevaluat resursele s-a constatat că acestea sunt mai mari decât la ultima evaluare. Ultima evaluare la gaze situează durata resurselor la 70-90 de ani. Ce doresc să subliniez neapărat. Toate descoperirile de noi resurse sunt o consecinţă a extraordinarului progres tehnico-ştiinţific. Există rezerve care nu sunt exploatate. Există în prezent tehnologii de exploatare a unor rezerve uriaşe de petrol a căror exploatare în prezent este limitată de costul relativ ridicat al procedeelor. Odată cu creşterea preţului petrolului aceste rezerve devin exploatabile în condiţii economice avantajoase.

O lume aparte

R: Mai sunt interesate marile companii de specialiştii români în industria petrolieră sau am rămas în urmă şi în acest domeniu?

V.U.:
Toate marile companii internaţionale şi româneşti sunt interesate de absolvenţii Universităţii noastre.

R: Săptămâna viitoare vor avea loc evaluările candidaţilor la facultăţile UPG din Ploieşti. Mizaţi pe ocuparea tuturor locurilor scoase la concurs în domeniile Ingineriei petrol-gaze?

V.U.:
Noi credem că da. Pe de altă parte, trebuie să o spunem: interesul pentru inginerie a scăzut. Fenomenul se înregistrează la nivel mondial.

R: Care să fie cauza acestui declin?

V.U.:
Pentru că ingineria presupune o perioadă mai mare de studiu şi un efort susţinut.

R: Bine, dar în petrol se câştigă bine. Se vorbea într-o vreme despre petrodolari. Asta înseamnă că cine stăpânea resursele de petrol, avea puterea.

V.U.:
Da, este cât se poate de adevărat: cei din lumea petrolului sunt foarte bine plătiţi. Absolvenţii noştri care lucrează în străinătate au salarii de ordinul miilor de dolari sau de euro. Şi trebuie să mai ştim ceva. Ca să poţi să modelezi un zăcământ ai nevoie de cele mai sofisticate software, de cele mai moderne tehnologii. Da, cele mai sofisticate tehnologii sunt folosite în industria de petrol. Este o lume aparte aceasta, lumea banilor şi a puterii.

R: Mai vin străinii, ca pe vremuri, să studieze la UPG? Ştiu că aveţi o „colonie” de studenţi vietnamezi...

V.U.:
Desigur. Avem peste 300 de studenţi străini care studiază în cadrul Universităţii noastre. Ne mândrim cu faptul că în peste o sută de ţări ale lumii lucrează peste 2500 de absolvenţi ai UPG.

ARACIS şi SMC

R: Sunteţi la al doilea mandat ca rector. Acesta va fi ultimul. Trebuie să vă grăbiţi, să măriţi continuu ritmul.

V.U.:
De ce să mă grăbesc?

R: Să demonstraţi că sub (di)rectoratul dvs. Universitatea a „înflorit” mai mult ca oricând. Ce aţi realizat până în prezent?

V.U
.: Vrem să ne menţinem acolo unde suntem, ba chiar să sporim prestigiul UPG. Am realizat o promovare a Universităţii în mai multe judeţe oferind foarte bune condiţii de cazare şi masă pentru peste 1500 de studenţi, în cămine modernizate. Cazare tip garsonieră, cu grup sanitar propriu şi mobilier modern. Aţi fost două zile la rând la UPG şi aţi avut posibilitatea să vă convingeţi la faţa locului ce mare aglomeraţie este la înscrieri. Am fost nevoiţi să prelungim programul de înscrieri cu multe ore. Am constatat astfel că tinerii sunt interesaţi să studieze la UPG. O mare realizare o reprezintă acreditarea instituţională a UPG de către ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), cu calificativul „Grad înalt de încredere”, care este cel mai înalt grad de evaluare. ARACIS este membru al ENOA (European Network for Quality Assurance). Conform legii învăţământului, pe baza hotărârilor Senatului, avem programe proprii de Masterat şi doctorat. Intenţia noastră este de a propune o ofertă educaţională pentru Masterat care să corespundă optim atât aşteptărilor masteranzilor, cât şi cercetării, proiectării.

R: Aţi declarat adeseori că Universitatea are şi o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică...

V.U.:
Am fost supuşi evaluării activităţii de cercetare cu aprecierea că UPG este o instituţie de cercetare de interes naţional. Asta recunoaşte nişte posibilităţi. Avem dreptul să accesăm fonduri aferente programului naţional de cercetare. În paralel, urmărim accesarea de fonduri europene în cadrul unor axe prioritare pentru care UPG este eligibilă. Fonduri orientate atât spre lărgirea ofertei educaţionale, cât şi a bazei materiale. UPG are implementat Sistemul de Management al Calităţii şi se numără printre puţinele universităţi din ţară care are implementat acest sistem.

Măsuri anticriză 

R: Ce v-aţi propus până la sfârşitul mandatului?

V.U.:
Ca obiectiv, ne-am propus asigurarea funcţionalităţii sistemului şi de a fi reacreditaţi la evaluările periodice efectuate de evaluatori externi.

R: Vorbeaţi despre o lărgire a ofertei educaţionale. Intenţionaţi să lărgiţi cadrul de învăţământ, în sensul înfiinţării şi a altor facultăţi? Vă întreb întrucât cunosc un domn foarte capabil, Cristian Vasile, care luptă să înfiinţeze o facultate de psihologie în cadrul UPG...

V.U.:
Noi apreciem că oferta educaţională actuală a Universităţii răspunde interesului marii majorităţi a tinerilor care doresc să studieze. În domeniul ştiinţelor educaţiei avem un colectiv cunoscut şi recunoscut care are preocupări în domeniile psihologiei, sociologiei sau pedagogiei. Pornind de la acest nucleu, avem în intenţie ca în anii următori să dezvoltăm programe de licenţă sau de masterat care să corespundă acestor solicitări, cât şi un cabinet de testare psihologică.

R: Propun să ne referim şi la alte aspecte. Personalul tehnic ajutător şi personalul TESA sunt tratate mulţumitor? Ce măsuri de protecţie anticriză v-aţi propus să luaţi pentru a proteja acest segment al UPG?

V.U.:
Da, avem personal TESA, personalul tehnic auxiliar şi ajutător la catedre.
Universitatea s-a preocupat personal de creşterea nivelului profesional al personalului tehnic ajutător prin organizarea unor programe de instruire de scurtă durată, în special în domeniul tehnologia informaţiei, cât şi de sprijinirea completării studiilor prin suportarea a 50% din taxa de şcolarizare şi aprobarea unui program de lucru flexibil care să permită participarea la cursuri şi seminarii. În urma evaluării anuale, s-a realizat, în limita posibilităţilor, promovarea pe o treaptă de salarizare superioară, iar pentru absolvenţii studiilor universitare s-au organizat concursuri de ocupare a posturilor corespunzătoare noilor competenţe dobândite. În acest an însă, după cum bine se ştie, urmare a dificultăţilor generate de criza economică mondială, nu se organizează concursuri pentru ocupare de posturi. Prin eforturile întregului colectiv, UPG a realizat venituri proprii care s-au regăsit ca stimulent prin acordarea, până la acest moment, a tichetelor de masă. Dar peste câteva luni nu ştiu ce va fi.


R: Aveţi oameni potriviţi la locurile potrivite? Nu este nimeni nedreptăţit?

V.U.:
Oricine vine în biroul meu, găseşte uşa deschisă. Oricine mi se poate adresa în orice problemă.

R.: Ce intenţionaţi să mai aduceţi la cunoştinţa candidaţilor şi a cititorilor?

V.U.:
Îi aşteptăm pe tinerii absolvenţi de liceu să răspundă ofertei noastre educaţionale şi totodată vă informez că numărul absolvenţilor este insuficient în raport cu interesul manifestat de mari societăţi naţionale şi internaţionale, în special în domeniul ingineriei.

Back To Top