Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

POLITIA_ROMANACa urmare a articolului postat on-line de publicaţia dumneavoastră în ziua de 14.05.2011, intitulat “Studiu / În cât timp ar ajunge 112 la domnul Despescu, dacă vecinul său l-ar alerga cu un topor?”, pentru corecta informare a opiniei publice considerăm că sunt necesare următoarele precizări:

În cuprinsul articolului se face referire la faptul că autospecialele aflate anterior în dotarea posturilor comunale de poliţie au fost redistribuite Secţiilor de Poliţie Rurală nou înfiinţate, acest lucru producând deficienţe în capacitatea de intervenţie a poliţiştilor la apelurile primite prin sistemul unic de urgenţă „112”. Anterior implementării noului concept de poliţie rurală, în dotarea posturilor comunale şi Birourilor de Poliţie Rurală care coordonau activitatea acestora, se aflau 91 de autospeciale de poliţie.

Aceste autovehicule au fost redistribuite structurilor nou înfiinţate: 12 secţii de poliţie rurală (cu 5-9 posturi de poliţie comunale arondate), 3 poliţii comunale şi 3 posturi de poliţie comunale independente. Concret, activităţile propriu-zise de patrulare şi intervenţie sunt efectuate tot în perimterul localităţilor arondate secţiilor respective. Criminalitatea este acum abordată la nivel zonal şi nu local. Graţie unei coordonări superioare la acest nivel, schimbul de informaţii a devenit mai rapid şi mai consistent, iar intervenţia Poliţiei asupra cauzelor şi condiţiilor generatoare de criminalitate a fost îmbunătăţită.

Noul concept de organizare asigură permanenţa serviciului poliţienesc pe raza mai multor localităţi, prin constituirea de patrule care acţionează pe schimburi de câte 8 ore, atât cu autospecialele cât şi pedestru. Patrulele sunt şi mixte, alcătuite din poliţişti din cadrul secţiior rurale de poliţie şi poliţişti din cadrul posturilor comunale de poliţie.

De menţionat este că există situaţii când un autoturism deserveşte teritoriul a două localităţi, în special în situaţia în care poliţistul care îşi desfăşoară activitatea la un post de poliţie se află în concediu de odihnă. În acest caz, în funcţie de situaţia operativă, şefii secţiilor de poliţie rurală pot solicita modificarea regimului de utilizare a autospecialelor, autoturismul fiind folosit de Secţia de Poliţie care arondează postul comunal, dar tot pentru acelaşi areal.

Prin implementarea noului concept de poliţie rurală, dotarea nu a fost afectată în niciun fel, dimpotrivă, au fost alocate cantităţi suplimentare de carburant pentru cele 91 de autoturisme aflate în dotarea secţiilor, pentru efectuarea activităţii de patrulare şi a activităţilor operative.

Totodată, a fost suplimentat numărul de staţii radio portabile aflate în dotarea lucrătorilor din cadrul secţiilor de poliţie rurale, pentru îmbunătăţirea comunicării cu dispeceratele şi celelalte patrule aflate în teren, iar patrulele au fost dotate cu telefoane mobile, ale căror numere sunt afişate la sediile posturilor de poliţie arondate secţiilor de poliţie rurală, cetăţenii având astfel posibilitatea de a apela direct poliţiştii aflaţi în teren. A crescut astfel mobilitatea forţelor de intervenţie, acum fiind posibilă apariţia elementului ”surpriză” pentru acele persoane care intenționează să comită fapte antisociale.

În ceea ce priveşte capacitatea de deplasare la apelurile de urgenţă, intervenţia la evenimentele semnalate se realizează pe principiul ”cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”. Acest lucru se realizează, de regulă, de către poliţiştii aflaţi în patrularea intercomunală şi funcţie de situaţia creată, de către poliţiştii aflaţi în serviciu, la sediul poliţiilor comunale/posturilor de poliţie comunale. 

 Statistic, bilanţul intervenţiilor ca urmare a apelurilor primite prin intermediul numărului unic de urgenţă „112” este favorabil, existând totuşi unele aspecte care pot fi îmbunătăţite în perioada următoare:

  1. a. Nr. intervenţii la solicitări prin SNUAU 112 - RURAL

1.093

-          Până la 10 minute

606 (55,4 %)

-          Până la 15 minute

224 (20,5%)

-          Până la 20 minute

159 (14,6%)

-          Peste 20 minute

104 (9,5%)

-          Neconfirmate

192 (17,6 %)În speranţa că aceste precizări vor contribui demersului jurnalistic de  informare a comunităţii cu privire la aspectele de interes din activitatea poliţiei, vă mulţumim pentru interesul acordat acestui subiect.Cu stimă,

Biroul de presă

Back To Top