Categorie: Politic

Senatorul democrat-liberal Iulian Bădescu i-a adresat ministrului Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, o scrisoare deschisă în care explică faptul că “impozitul pe profit anticipat este inoportun”. Şi asta în condiţiile în care procesul legislativ pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal nu este finalizat. Respectivul proiect de lege a fost adoptat de Senat, cu amendamente, iar ulterior a fost trimis Camerei Deputaţilor. For decizional în acest sens, Camera nu a dezbătut încă proiectul. “Ultima menţiune cu privire la el apare pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor din 29 şi 30 septembrie 2009”, explică Bădescu.

La fel de grav este şi faptul că respective ordonanţă induce, începând cu 1 ianuarie curent, modificări de substanţă în declararea şi plata impozitului pe profit, modificări de natură să afecteze negativ activitatea societăţilor comerciale, cu precădere a celor din sectorul privat. Concret, “contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă în prezentul articol nu se prevede altfel.

Începând cu anul 2010, aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii menţionaţi la lit. a) [societăţi comerciale bancare - nota noastră]”, a explicat Iulian Bădescu. În condinuare, senatorul precizează şi faptul că “prin aplicarea Ordinului MFP nr. 200/2010, plăţile anticipate efectuate de agenţii economici în contul impozitului pe profit datorat pentru anul în curs sunt majorate cu 3,5% prin actualizarea lor cu indicele de inflaţie”.

Criza nu justifică plata

Senatorul Iulian Bădescu recunoaşte faptul că “nimeni nu poate garanta că exerciţiul economico-financiar în derulare va fi unul fast pentru operatorii economici”, din cauza crizei economice mondiale. “Mai degrabă anul 2010 va fi un an mai greu decît 2009, un an în care profitul real înregistrat de societăţile comerciale va fi mai mic chiar şi decît cel anticipat în cele mai pesimiste estimări. Nouă patroni din zece spun acest lucru. Nu e un secret pentru nimeni că, în contextul crizei, profitul este singura sursă sănătoasă de creştere economică.

Sursele atrase - şi ne referim aici, în special, la creditele de orice fel - pot atrage, la rîndul lor, costuri care să pună pe butuci firmele care recurg la ele pentru a-şi finanţa activitatea. Mai ales dacă se împrumută pentru a plăti anticipat un impozit pentru un profit inexistent. Sau, şi mai rău, pentru a plăti anticipat un impozit pe pierdere”, a subliniat Bădescu. În final, senatorul democrat-liberal, considerând inoportună plata anticipată a impozitului pe profit aşa cum este ea legiferată acum, a solicitat ministrului Vlădescu să întreprindă demersurile necesare pentru ca plata impozitului pe profit pentru operatorii economici direct afectaţi de aceste prevederi să se facă strict în funcţie de rezultatele concrete ale exerciţiului economico-financiar în curs.

Back To Top