Categorie: Politic

apostolache geoana 1Semnează și tu AICI

"Statul român trebuie să-şi sprijine cetăţenii, nu să ii împovăreze din ce în ce mai mult. Împreună, trebuie să tragem un semnal de alarmă şi să spunem răspicat că românii au drepturi ce trebuie respectate. Nu este normal ca o persoană care nu are venituri sau lucrează în străinătate şi nu beneficiază de serviciile medicale din România să fie obligate să plătească o taxă. Sistemul de asigurări sociale de sănătate din România a fost construit cu scopul declarat de a se asigura asistenţă medicală pe teritoriul României şi nu de a strânge, prin orice mijoace, bani de la cetăţenii români, indiferent dacă aceştia pot sau nu beneficia de serviciile acestui sistem. În cazul cetăţenilor români care lucrează în străinătate este evident că ei nu pot beneficia, prin forţa lucrurilor, de serviciile medicale din România.

Legea prevede că dacă o persoană, cetăţean român, care lucrează în străinătate şi care are domiciliul în România, posedă o asigurare medicală în sistemul de securitate socială din ţara unde lucrează, aceasta este obligată să facă dovada valabilităţii acestei asigurări la ANAF, în România, numai astfel persoana va fi scutită de plata contribuţiei de sănătate în România.

Dacă o persoană care lucrează în străinătate şi care, din diverse motive, nu are încheiată o asigurare medicală în sistemul de securitate socială din ţara unde lucrează sau nu face la ANAF România dovada valabilităţii unei asigurări, aceasta este obligată să plătească o contribuţie de 66 lei/lună la sistemul asigurărilor sociale din Romănia, deşi, evident nu va beneficia de serviciile acestui sitem de sănătate.

În acest sens, Partidul Social Românesc propune următoarea modificare legislativă: "Art. unic.- Alineatul (1) al articolului 180 al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 22 decembrie 2003, modificată şi completată, se modifică după cum urmează:

(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, pot plăti, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie." Astfel, caracterul obligatoriu al plăţii contribuţiei la CASS devine facultativ şi doar ce care vor să poată plăti această taxă şi beneficia de contravaloarea serviciilor. Împreună putem fi mai puternici! Schimbarea Adevărată începe acum!"

Back To Top