Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Politic

Deputatul PNL de Prahova Roberta Anastase se numără printre co-inițiatorii proiectului de lege ce vizează sporirea măsurilor de protejare a monumentelor istorice aflate în patrimoniul Ministerului Culturii.

Proiectul propune modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Schimbarea se referă la articolul 16, care s-ar modifica în sensul în care calitatea de monument istoric a unui bun imobil să se înscrie de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, direcțiile județene pentru cultură, respectiv a Municipiului București, fără taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

O altă modificare vizează articolul 7, în sensul că "obligația privind folosința monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului".

În expunerea de motive, inițiatorii arată că "legea nu prevede vreo sancțiune pentru nerespectarea acestei obligații, astfel încât actuala reglementare și-a dovedit în multe situații ineficiența, proprietarii neîndeplinindu-şi această obligație".

"Considerăm că ar fi necesar  să fie pusă în valoare publicitatea imobiliară, prin înscrierea în cartea funciară a calității de monument istoric al imobilului, prin exercitarea dreptului de a cere notarea de către instituțiile publice competente. În acest fel, ordinul ministrului Culturii și Identității Naționale privind clasarea unui imobil ca monument istoric, precum și declanșarea procedurii de clasare ar putea fi comunicate de îndată, în primul rând, Biroului de carte funciară competent, pentru notarea calității de monument istoric a imobilului".

Proiectul a fost înaintat la Senat pe 10 octombrie.

Back To Top