Categorie: Politic

ponta_cosma_badescu_severin_psd_70Dacă pedeliştii au anunţat începerea, de luni, a strângerii de semnături pentru susţinerea modificării legislaţiei privitoare la protecţia mediului şi dorinţa de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru marii poluatori, nici opoziţia nu a stat cu mâinile în sân. Senatorul prahovean Iulian Bădescu a adresat o interpelare atât primului-ministru, Emil Boc, cât și ministrul Mediului, Laszlo Borbely, în care trage un semnal de alarmă privitor la poluarea oraşului Ploieşti de către marile societăţi care activează în domeniul industriei petroliere şi nu numai. Petiţia se numeşte “Vrem un oraş nepoluat! Vrem să respirăm sănătos!” şi este venită, conform senatorului, din partea a mii de cetăţeni care solicită „dreptul de a trăi într-un mediu sănătos”. În cadrul textului, senatorul Bădescu acuză autorităţile locale de lipsă de acţiune în luarea unor măsuri privitoare la protejarea mediului şi reducerea poluării.

Iată textul integral.

Stimate domnule prim-ministru,

Stimate domnule ministru,

La solicitarea a mii de ploieşteni afectaţi de poluarea agresivă a orașului lor,

vă înaintez PETIŢIA prin care aceștia cer să li se respecte dreptul de a trăi într-un mediu sănătos.

Cu acest prilej, vă reamintesc că, potrivit articolului 35 din Constituţie:

(1) statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic;

(2) statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept;

(3) persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi ameliora mediu

Domnule prim-ministru,

 

Domnule ministru,

În Ploieşti, poluarea mediului şi, îndeosebi, poluarea atmosferică au atins cote alarmante.                       Principalii vinovaţi pentru această situaţie sunt MARII POLUATORI care îşi desfăşoară activitatea în oraş şi în aria periurbană a acestuia.

Totodată, alarmant este şi faptul că autorităţile locale acceptă tacit situaţia, cea mai bună dovadă în acest sens constituind-o lipsa de reacţie a acestora. Concret, autorităţile locale nu au luat nicio măsură prin care să-i determine pe poluatori să ţină sub control emisiile de noxe.

Vă rog analizaţi cu maximă atenţie PETIŢIA prin care ploieştenii cer să li se respecte dreptul de a respira sănătos şi să dispuneţi aplicarea cu celeritate a măsurilor care se impun, astfel încât în cel mai scurt timp  ploieştenii să poată trăi într-un oraş nepoluat! 

Solicit răspuns în scris (măsuri concrete, termene limită şi sancţiuni drastice).


Cu deosebită consideraţie,


Iulian Bădescu

Ploieşti, octombrie 2011

După finalizarea centralizării datelor, vă vom pune la dispoziţie listele cu semnături pentru susţinerea PETIŢIEI anexate prezentei.

 

PETIȚIE

Vrem un oraş nepoluat! Vrem să respirăm sănătos!

Domnului Emil Boc, prim-ministru al Guvernului României

Domnului Borbely Laszlo, ministrul Mediului şi Pădurilor

Răspunzând ințiativei civice a domnului senator Iulian Bădescu,

 

noi, subsemnații, locuitori ai municipiului Ploieşti, cerem implicarea activă a autorităţilor locale şi a operatorilor economici de pe raza orașului într-o acţiune comună de promovare a tehnologiilor curate, de conservare şi de protejare a naturii.

Vrem să trăim într-un oraș curat, nepoluat și aceasta este singura modalitate de realizare a acestui deziderat.

Creșterea continuă a nivelului de poluare atmosferică din Ploieşti impune o schimbare fundamentală de reacţie şi de strategie. Trebuie ca autorităţile locale să iasă din letargie, să renunţe la eternele justificări de tipul: “Nu putem face nimic ! Nu este de competenţa noastră !” şi să determine poluatorii să îşi asume consecinţele nocive ale activităţii lor. Nu mai putem rămâne nepăsători în faţa situaţiei actuale!

CONCRET:

Ploieştiul este înconjurat de rafinării. De mai bine de o sută de ani, atmosfera oraşului este viciată de noxele provenite din prelucrarea petrolului. Locuitorii municipiului Ploieşti se confruntă frecvent cu un fenomen accentuat de poluare a aerului, manifestat prin mirosuri persistente de gaze şi alte substanţe chimice din familia hidrocarburilor (mercaptani, compuşi eterici etc.). Totuşi, prin intensitatea mirosurilor degajate în atmosferă şi prin durata acestui fenomen, poluarea din ultimul an este o premieră. La presiunea opiniei publice, autorităţile de mediu au verificat activitatea a trei dintre agenţii economici poluatori: rafinăriile Petrotel Lukoil, Petrobrazi OMV-Petrom şi Vega Rompetrol. Cele trei rafinării au fost amendate pentru diverse nereguli, dar rafinăriile nu sunt singurii agenți economici poluatori din Ploiești. De aceea, credem că autoritățile competente trebuie să verifice și să monitorizeze sub aspectul impactului asupra mediului activitatea tuturor agenților economici din oraș. Considerăm că protecţia mediului trebuie să fie o prioritate pentru administraţia locală.

Considerăm că aplicarea normei POLUATORUL PLĂTEŞTE este singura soluţie pentru rezolvarea situaţiei actuale. Solicităm autorităţilor competente să revizuiască și să completeze autorizațiile integrate de mediu pentru toți agenții economici din Ploieşti. Totodată, solicităm elaborarea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care agenţii economici poluatori care nu fac investiţiile de mediu necesare  pentru eliminarea definitivă a poluării să fie obligaţi la  plata anuală a unei taxe locale de 5 până 10% din cifra de afaceri, până când se vor conforma normelor de mediu impuse de lege. Sumele colectate prin aplicarea acestei taxe vor fi folosite pentru finanțarea proiectelor de conservare și protejare a mediului, prin diminuarea efectelor emisiilor nocive care afectează Ploieştiul și aria sa periurbană.

Având în vedere toate cele de mai sus, semnăm PETIȚIA:

Vrem un oraş nepoluat! Vrem să respirăm sănătos!

Ploieşti, 20 octombrie 2011

Back To Top