Categorie: Politic

Deputatul PNL de Prahova Răzvan Prișcă a adresat o întrebare ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, privind așteptările țării noastre și scopul României la “Conferința privind viitorul Uniunii Europene”.

“Conferința privind viitorul Uniunii Europene” este cel mai amplu  proiect demarat la nivelul Uniunii Europene de la adoptarea Tratatului de la Lisabona. Prin intermediul acestuia demers amplu de consultare, instituțiile și decidenții politici europeni vor include contribuțiile primite din partea cetățenilor europeni în proiectul de modelare a viitorului Uniunii.

Față de cele menționate anterior vă solicit, domnule ministru, să îmi comunicați care sunt obiectivele susținute de România în cadrul acestui proiect”, i-a transmis parlamentarul de Prahova lui Bogdan Aurescu.

Conferința privind viitorul Europei este o serie de dezbateri și discuții organizate la inițiativa cetățenilor, care îi vor permite fiecărui european să își împărtășească ideile și să contribuie la clădirea viitorului comun. Demersul, primul de acest tip, este gândit ca un exercițiu democratic paneuropean major, care oferă un nou forum public pentru o dezbatere deschisă, incluzivă și transparentă cu cetățenii cu privire la o serie de priorități și provocări importante.

“Conferința face parte din angajamentul președintei von der Leyen de a le oferi europenilor un cuvânt mai greu de spus cu privire la ceea ce face UE și la impactul pe care îl are asupra lor. Pot participa toți europenii, indiferent cine sunt și unde se află.

Conferința urmărește să reflecte diversitatea noastră și să aducă Europa dincolo de capitalele sale, în toate colțurile UE, consolidând legătura dintre europeni și instituțiile care îi deservesc. În acest sens, sunt organizate diverse evenimente și dezbateri în întreaga UE și a fost creată o platformă digitală multilingvă interactivă. Tinerii sunt în mod special încurajați să participe și să își împărtășească ideile. De asemenea, pot organiza evenimente și autoritățile europene, naționale, regionale și locale, precum și societatea civilă și alte organizații, în așa fel încât să poată participa cât mai mulți cetățeni”, detaliază informațiile publicate pe site-ul Comisiei Europene.

La finalul lunii mai, Comitetul executiv a aprobat calendarul reuniunilor plenare și al grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, seria de evenimente urmând să înceapă luna aceasta. Sesiunea plenară inaugurală a conferinței va avea loc la 19 iunie 2021 la Strasbourg, cu o participare atât la distanță, cât și fizică, în deplină conformitate cu situația sanitară, și va include prezentări privind grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și Platforma digitală multilingvă.

Sesiunea va fi precedată de un eveniment destinat cetățenilor europeni, organizat sub egida conferinței, care va avea loc la 17 iunie 2021 la Lisabona, în Portugalia și va fi difuzat online în direct. Vor participa 27 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor sau ai evenimentelor organizate la nivel național sub egida conferinței (unul pentru fiecare stat membru), președintele Forumului European de Tineret și unii dintre cetățenii deja selectați pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor la nivel european.

La sesiunea plenară a conferinței vor participa 108 reprezentanți ai Parlamentului European, 54 de reprezentanți ai Consiliului (doi pentru fiecare stat membru) și 3 reprezentanți ai Comisiei Europene, precum și 108 reprezentanți ai tuturor parlamentelor naționale, în condiții de egalitate, și cetățeni. 108 cetățeni, alături de președintele Forumului European de Tineret, vor discuta ideile cristalizate în cadrul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor și al Platformei digitale multilingve.

Potrivit anunțului făcut de Comisia Europeană, vor exista patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni. Fiecare dintre acestea va fi alcătuit din 200 de participanți și va include cel puțin o femeie și un bărbat din fiecare stat membru. Cetățenii vor fi selectați aleatoriu, pentru a se asigura că sunt reprezentativi pentru diversitatea UE în ceea ce privește originea geografică, genul, vârsta, mediul socioeconomic și nivelul de educație, iar tinerii între 16 și 25 de ani vor reprezenta o treime în cadrul fiecărui grup de dezbatere.

În termenul prevăzut, plenul își va prezenta propunerile Comitetului executiv, care va elabora un raport, în deplină colaborare și transparență cu plenul. Pe Platforma digitală multilingvă vor fi colectate, analizate și publicate contribuțiile rezultate în urma tuturor evenimentelor legate de conferință.

Back To Top