Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Politic

serseaDupă ce opinia publică a fost informată asupra revenirii primăriţei din Drajna în funcţie, în urma hotărârii definitive pronunţată de instanţa Curţii de Apel Alba Iulia, Prefectura Prahova a trimis un comunicat de presă în care încearcă să justifice demersul instituţiei care, în urmă cu mai bine de un an, a suspendat-o din funcţia de primar pe Violeta Gonţea, motivând o stare de incompatibilitate cel puţin bizară – noua primăriţă nu şi-ar fi dat demisia din funcţia de membru în cadrul consiliului de administaţie al şcolii din localitate, ca reprezentant al părinţilor, activitate din care nu primea nici un ban. Gonţea a dat Prefectura Prahova în judecată şi, după un an şi trei luni de procese, instanţa i-a dat dreptate, desfiinţând hotărârea Prefecturii Prahova. Remarcăm şi faptul că primăriţa îl învinsese în cadrul alegerilor locale pe fostul primar Mihai Gavrilă, membru al PNL, fiind suspendată de către Prefectura Prahova condusă de Gabriel Sersea, numit de acelaşi partid în fruntea acestei instituţii.

Iată comunicatul Prefecturii Prahova trimis, ca deobicei, fără diacritice.

Comunicat de presa

Referitor la situatia primarului comunei Drajna, (d-na Violeta Gontea), Institutia Prefectului Judetul Prahova, aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele elemente:

-La alegerile locale din data de 10.06.2012, d-na Gontea Violeta a fost aleasa primar al comunei Drajna. Prin Incheierea din data de 19.06.2012 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte in dosarul nr.1948/331/2012, a fost validata alegerea doamnei Gontea Violeta in functia de primar.
-Starea de incompatibilitate a intervenit de la data validarii mandatului de catre instanta de judecata. Potrivit dispozitiilor art.87 alin.1 lit.d din Legea 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare "functia de primar este incompatibila cu functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de creditsocietatile de asigurare si cele financiare, al regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice"
-Art.91 alin.(1) din acelasi act normativ, prevede ca "starea de incompatibilitate intervine numai dupa validarea mandatului alesului local".
-Art.91 alin.(3)stipuleaza "Alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta functie" si alin.(4) "in situatia in care alesul alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu renunta la una dintre cele doua functii incompatibile in termenul prevazut la alin.(3), prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului de ales local la data implinirii termenului de 15 zile.....la propunerea secretarului unitatii administrativ teritoriale. Orice persoana poate sesiza secretarul unitatii administrativ teritoriale.
-Starea de incompatibilitate a intervenit de la data validarii mandatului, iar demisia a fost inregistrata in data de 11.07.2012, mult dupa termenul legal.
-In sedinta Consiliului local al comunei Drajna din data de 11.07.2012 s-a luat in discutie starea de incompatibilitate a doamnei primar Gontea Violeta in cadrul careia aceasta a recunoscut ca nu si-a inaintat demisia dar a mentionat ca o va depune, desi nu se mai incadra in termenul legal.
-Cu aceeasi data secretarul unitatii administrativ teritoriale a transmis un referat prin care s-a adus la cunostinta prefectului starea de incompatibiltate si ca urmare a fost emis Ordinul prin care s-a constatat incetarea de drept a mandatului de primar al doamnei Gontea Violeta.
-Doamna Gontea Violeta a formulat plangere la instanta de contencios administrativ impotriva ordinului prefectului si a fost inregistrat dosarul nr.1258/105/2012 pe rolul Tribunalului Prahova. Aceasta instanta s-a pronuntat prin Sentinta nr.1493/14.09.2012 prin care a fost respinsa plangerea reclamantei.
-Reclamanta a formulat recurs iar dosarul inregistrat la Curtea de Apel Ploiesti a fost stramutat la Curtea de Apel Alba Iulia care s-a pronuntat in data de 16.09.2013 prin admiterea recursului. Cererea de stramutare a fost formulata de reclamanta la Inalta Curte de Casatie si Justitie care a decis stramutarea procesului
-La data in care Institutia Prefectului Judetul Prahova va primi oficial certificatul de grefa privind sentinta pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia, se vor lua masurile stipulate in aceasta.

Pentru o mai buna informare a reprezentantilor mass-media, atasam prezentului comunicat de presa un extras din textul Legii nr. 161/2003 – privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si in mediul de afaceri, precenirea si sanctionarea coruptiei, actualizata:

CAPITOLUL III
Incompatibilităţi

SECŢIUNEA a 4-a
Incompatibilităţi privind aleşii locali
Art. 91
(1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcţie incompatibilă cu cea de ales local.
(2) În cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari.
(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă.
(6) În cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar, iar în cazul consilierilor locali şi consilierilor judeţeni, se va proceda la validarea mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Back To Top