Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Remember

portelan_6

Într-un spaţiu de maximă siguranţă, din subsolul Muzeului de istorie şi arheologie Prahova, se află, timp de peste două luni, expoziţia temporară Porţelan european din colecţia Castelului Peleş.

În expoziţia temporară de la Muzeul judeţean de istorie şi arheologie, pot fi admirate piese cu valoare inestimabilă, colecţionate de regele Carol I, reginele Elisabeta şi Maria, precum şi de…regimul comunist, la indicaţia lui Ceauşescu!

La inaugurare au participat: Mircea Hortopan- director ştiinţific al Muzeului Naţional Peleş, Liliana Manoliu – şef secţie evidenţă-istorie-cercetarea patrimoniului MN Peleş şi Macrina Oproiu - muzeograf portelan_1MN Peleş. Gazda acestei inedite expoziţii, Lia Maria Voicu – director general al Muzeului judeţean de istorie şi arheologie, s-a arătat extrem de încântată de faptul că invitaţia adresată Muzeului Peleş de a prezenta publicului ploieştean, în premieră naţională, câteva piese din bogata colecţie de porţelanuri, constituită în timp, în primul rând de regele Carol I, a fost acceptată.

Mircea Hortopan
: „ Pentru noi, această expoziţie de la Ploieşti este o experienţă deosebită, prin faptul că este prima „temporară”care se organizează în afara Muzeului Peleş - cel mai mare depozitar de porţelan european din România. Practic, la Sinaia, se află circa 5000 de piese de colecţie, dintre care doar 2000 sunt expuse, la Castel şi Pelişor. Colecţiile de porţelanuri sunt complete, variate, constituite în timp, în primul rând de regele Carol I, constructorul Castelului Peleş, care a fost şi un aprig colecţionar. La fel de pasionate au fost şi reginele Elisabeta şi Maria, care au îmbogăţit colecţiile cu numeroase alte piese de valoare”.

portelan_2

Macrina Oproiu, muzeograf, care se ocupă de această colecţie de porţelan-ceramică: „Cele mai multe piese din colecţia Castelului Peleş sunt achiziţionate de regele Carol I de la expoziţiile universale de la Paris, Viena sau Londra, precum şi de la furnizorii Casei Regale. Regina Maria a continuat tradiţia inaugurată de primul rege al României şi a achiziţionat în special piese de ceramică, pe care le-a expus la Pelişor, reşedinţa sa particulară. În primii ani ai regimului comunist, când Castelul a devenit muzeu, s-a continuat achiziţionarea de piese de artă, de la persoane particulare sau anticariate, toate acestea aducând colecţiei un plus valoric semnificativ”.

Liliana Manoliu
: „ Colecţia de porţelan a Castelului Peleş cuprinde circa 2000 de piese expuse, unele de colecţie, altele de uz şi de reprezentare. Această colecţie s-a constituit în două mari etape, reflectând istoria castelului căruia i-a fost destinată. Prima etapă este reprezentată de achiziţiile şi comenzile familiei regale, iar a doua de achiziţiile Muzeului Peleş, realizate, în plin regim comunist, între anii 1965-1975. Dintre piesele valoroase din colecţia regală amintesc porţelanurile realizate la Meissen, în sec. al XVIII-lea şi casetele pictate manual la Sevres, datând din perioada 1720-1740. Un loc important îl deţine sectorul pieselor reeditate, produse în a doua jumătate a sec. al XX-lea ale manufacturilor europene, cumpărate de Casa Regală de la furnizori sau expoziţii europene. Acestea formează, de fapt, majoritatea pieselor din colecţia de porţelan european de la Sinaia.Sper că această primă colaborare cu muzeul din Ploieşti să fie doar un început pentru alte colaborări viitoare”.

portelan_3

Prof. dr. Al I Bădulescu: „ Lucrând o viaţă în domeniul culturii şi artei din judeţul Prahova, începând cu anul 1953 (menţionăm că domnia sa este şi acum în activitate, ca director al Muzeului memorial „Paul Constantinescu”- n.a.), pot spune că mi-am adus şi eu o modestă contribuţie la menţinerea în viaţă a Muzeului Peleş, mai ales după anul 1990, când m-am ocupat direct de tot cea ce a însemnat programul general de reamenajare şi consolidare a clădirii Castelului Peleş, care impunea o evacuare a patrimoniului mobil. Îmi amintesc, de asemenea, că în anul 1971, când Ceauşescu a fost informat că renumitul castel se află într-o avansată stare de degradare, fiind în pericol de prăbuşire, datorită faptului că după moartea regelui Carol I, nimeni nu se mai ocupase de el, secretarul general al partidului a dispus, imediat, trecerea din administrarea judeţului Prahova - care nu avea resurse şi nici competenţe în asemenea reamenajări - în grija Ministerului Culturii. Tot el şi-a dat acordul şi pentru achiziţionarea de noi piese pentru muzeu, de la persoane particulare sau instituţii de stat. Aşa s-a reuşit ca acest unic şi minunat castel Peleş să recapete statura de reşedinţă-muzeu, gândită de constructorul castelului, regele Carol I, între anii 1875-1914”.


portelan_5

În fotografii:

Figurine de porţelan, grupate sub genericul „Serată muzicală la castel”. Sunt piese realizate la manufactura Meissen şi Volkstedt din Germania, reuşite creaţii ale meşterilor saxoni, din perioada „rococo”(sec. XIII-XIX).

Scenele mitologice, reprezentate de grupul statuar Neptun şi Amphitrita, păstrează amprenta celor mai iscusiţi şi talentaţi plasticieni ceramişti din Meissen.

Fructieră aparţinând manufacturii franceze Sevres, datată 1844. Ea are o montură din bronz şi decor în medalion, cu scene câmpeneşti şi grup de muzicanţi, compoziţie stilistică Louis-Philippe.

Porţelanul vienez este prezent prin servicii iconografice cu portrete ale personalităţilor vremii şi ceşcuţe de cafea bordate cu lambrechine de aur, într-o policromie vie.

Serviciu de ceai, realizat la manufactura engleză Copeland. Modelul decorativ este de inspiraţie chineză, din perioada Young-Cheng (1725-1735).

portelan_4

Graţioase figurine de porţelan alb, aparţinând atelierelor italiene Capo di Monte.

În expoziţie mai sunt expuse un serviciu de desert, de o rafinată concepţie cromatică, realizat în ateliere franceze, în stilul Art Deco al anului 1925, precum şi o statuetă din porţelan alb, reprezentând o tânără aflată sub aura motivului biblic al Madonei, tot într-o abordare stilistică specifică Art Deco, realizată în atelierele germane Rosenthal.

Sperăm ca aceste modeste rânduri de prezentare a Expoziţiei „Porţelan din colecţia Castelului Peleş” să trezească interesul a cât mai multor vizitatori, cu atât mai mult cu cât intrarea nu costă decât 2 lei de persoană individual şi doar 1 leu în grupuri organizate.

Expoziţia este deschisă până la sfârşitul lunii iunie a.c.

Ioan POPESCU

Back To Top