Categorie: Remember

tricolor_comunism1Trei Culori a fost imnul național al României din anul 1977 și până la revoluția din 1989. A fost înlocuit cu Deșteaptă-te, române!. Este bazat pe cântecul patriotic compus de Ciprian Porumbescu, la care au fost adăugate modificări la text.

Imnul Republicii Socialiste România


Trei culori cunosc pe lume, 

Amintind de-un brav popor, 

Ce-i viteaz, cu vechi renume, 

În luptă triumfător. 

Multe secole luptară 

Străbunii noștri eroi, 

Să trăim stăpîni în țară, 

Ziditori ai lumii noi. 

Roșu, galben și albastru 

Este-al nostru tricolor. 

Se înalță ca un astru 

Gloriosul meu popor. 

Suntem un popor în lume 

Strîns unit și muncitor, 

Liber, cu un nou renume 

Și un țel cutezător. 

Azi partidul ne unește 

Și pe plaiul românesc 

Socialismul se clădește, 

Prin elan muncitoresc. 

Pentru-a patriei onoare, 

Vrăjmașii-n luptă-i zdrobim. 

Cu alte neamuri sub soare, 

Demn, în pace, să trăim. 

Iar tu, Românie mîndră,

Tot mereu să dăinuiești

Și în comunista eră

Ca o stea să strălucești.

Back To Top