Categorie: Actual

curtea constitutionalaÎncă o idee a Guvernului a fost declarată neconstituțională de către judecătorii Curții Constituționale. De data aceasta, ei au decis că desființarea posturilor din administrația publică nu respectă legea fundamentală a țării. Drept urmare, Guvernul ar trebui să reînființeze 60.000 de posturi, despre care anunța că trebuie desființate.

Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 (pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor) a fost adoptată în parlament în decembrie 2013.

Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile acestei Legi sunt neconstituţionale pentru că nu respectă prevederile Constituției (art 115, alin 6): „Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică", se arată într-un comunicat remis Mediafax de Curtea Constituţională (CC).

Decizia CC este definitivă şi general obligatorie, fiind comunicată președintelui țării, președinților celor două camere ale Parlamentului și primului-ministru.

Deputații semnatari ai sesizării primite de Curtea Constituțională susțin că, prin OUG 77/2013:

- au fost desfiinţate, cu unele excepţii, posturile vacante de la ministere, instituţii şi autorităţi publice aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanţare, de la instituţii şi autorităţi publice finanţate integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat şi/sau bugetele fondurilor speciale, de la instituţiile publice locale.
- a fost redus numărul total de posturi ocupate,
- s-a dispus ca instituţiile publice să îşi modifice structurile funcţionale, astfel încât numărul total al funcţiilor de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice care are în aparatul propriu/ de specialitate şi personal contractual ori, după caz, numai personal contractual, să fie de maximum 12 la sută din numărul total al posturilor aprobate.
- transformarea posturilor de conducere desfiinţate în posturi de execuţie corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime avute,
- modificarea structurii stabilite anterior a serviciilor publice deconcentrate,
- ocuparea posturilor vacante prin concurs sau examen numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, printr-o notă iniţiată de Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Finanţelor ori a Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii, după caz, cu condiţia încadrării în plafoanele de cheltuieli de personal aprobate şi aprobarea anuală de către Guvern a numărului maxim de posturi care pot fi înfiinţate şi ocupate, suplimentar faţă de cele deja existente.

În sesizare se menţiona că măsuri asemănătoare au fost adoptate şi prin OUG 37/2009 şi OUG 105/2009, care au fost declarate neconstituţionale de CC, mai relatează Mediafax.

Drept urmare, Guvernul trebuie să găsească soluții pentru bugetarea posturilor la instituțiile unde acestea ar fi fost desființate, iar în 45 de zile să pregătească un proiect de lege pe această temă, pe care să îl trimită în Parlament.

„În acea perioadă, cel puţin administraţia publică a devenit subdimensionată ca număr de personal la nevoile pe care le avea instituţia publică. Bineînţeles că asta a creat o problemă de ineficienţă instituţională, pe de o parte, şi administraţiei publice în general, pe de altă parte. În condiţiile în care nu avem oameni să ne facem treaba, singurii care profită de ineficienţa instituţională sunt politicienii care îşi fac campanie pentru a câştiga voturi", a declarat Sebastian Oprescu, președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, pentru digi24.ro.

„Suprimarea acestor 60.000 de posturi a fost, în mare parte, suprimarea nu a unor locuri de muncă fizice ocupate de persoane în carne li oase, ci adeseori au fost nişte posturi fantomă, care existau pe schemele de personal. Acest aparat continuă să devină şi mai disfuncţional, şi mai încărcat, şi mai cuprins de salarii halucinante", a afirmat analistul economic Răzvan Orăşanu, pentru digi24.ro.

Back To Top