Categorie: Actual

dentist-copiiUn proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru și pachetele de servicii medicale pentru anii 2014-2015, aflat în dezbatere publică pe site-ul CNAS, prevede acordarea de consultații și tratamente medicale stomatologice gratuite pentru minori.

În proiect mai este menționată plata redusă cu 60% a unor intervenții medicale stomatologice pentru tinerii după 18 ani, dar și pentru beneficiarii legilor speciale (veterani - Legea 44/1994, revoluţionari - Legea 341/2004, magistraţi înlăturaţi din justiţie în timpul regimului comunist - Legea 51/1993).

DESCARCĂ DE AICI PROIECTUL NORMELOR CONTRACTULUI-CADRU PE ANII 2014-2015

Iată care sunt intervențiile pentru care proiectul prevede gratuitatea până la 18 ani și beneficiarii legilor speciale și plata a numai 40% din costuri pentru majori:

- Consultația ce include modelul de studiu, controlul oncologic şi igienizare (133 de lei)
- Tratamentul cariei simple (94 de lei)
- Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie prin infiltraţie (97 de lei),
- Tratamentul gangrenei pulpare (109 lei)
- Extracţia la dinţii permanenţi cu anestezie prin infiltraţie (70 de lei)
- Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă (780 de lei - se acordă o dată la 10 ani).

Gratuitate pentru minori și majori la:

- Pansament calmant/drenaj endodontic (39 de lei),
- Tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie prin infiltraţie (109 lei),
- Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie prin infiltraţie (94 de lei),
- Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei (86 de lei - în situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate),
- Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulară (62 de lei),
- Reparaţie/rebazare proteză (78 de lei - se acordă o dată pe an)
- Reparaţie aparat ortodontic (390 de lei - se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă).

Serviciile din pachetul minimal PENTRU NEASIGURAȚI sunt SERVICIILE DE URGENȚĂ:

- pansament calmant/drenaj endodontic,
- tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie prin infiltraţie,
- tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie prin infiltraţie,
- chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei,
- decapuşonarea la copii,
- reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulară,
- reparaţie/rebazare proteză şi reparaţie aparat ortodontic.

Neasigurații suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate - radiografii dentare şi tratamentul prescris.

Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de medicină dentară de urgenţă, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România.

Mai multe AICI

Back To Top