Categorie: Actual

isu phCreşterea temperaturilor este prielnică ieşirilor în natură, dar constituie și un motiv de îngrijorare pentru pompieri, din cauza creşterii riscului izbucnirii unor incendii la cabane, în zone de agrement și în păduri.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova a emis o informare către administratorii unităţilor turistice (cabane, campinguri, pensiuni, hoteluri, moteluri, etc.), recepţionerilor, cadrelor didactice însoţitoare a grupurilor de copii și elevi precum şi turiştilor amatori de drumeţii montane, despre măsurile care se impun a fi respectate în această perioadă.

RECOMANDARI PENTRU TURIȘTI

- la cazare, turiştii sunt obligaţi să se informeze despre regulile de prevenire a incendiilor şi modul de comportare şi evacuare în caz de incendiu;
- în spaţiile de cazare, nu utilizaţi consumatori electrici improvizaţi sau care prezintă defecţiuni, nu lăsaţi sub tensiune aparatura electrică nesupravegheată şi nu modificaţi destinaţia circuitelor existente;
- evitaţi fumatul în spaţiile de cazare;
- respectaţi interdicţiile privind accesul în zonele de agrement;
- nu aprindeţi focul în caz de vânt puternic şi pe timp secetos, evitaţi să îl lăsaţi nesupravegheat;
- în pădure sunt interzise accesul autovehiculelor proprietate personală;
- la intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor respecta recomandările panourilor şi pancartelor cu texte avertizoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;
- este interzisă aprinderea focului în pădure sau la o distanță mai mică de 100 m de liziera pădurii. Focul se face doar în locuri special amenajate în acest scop, la adăpost de vânt;
- fumatul şi focul deschis, precum şi aruncarea la întâmplare a resturilor de chibrituri şi ţigări aprinse în pădure şi în zone cu vegetaţie uscată sunt interzise;
- corturile se amplasează doar în locuri special amenajate pentru campare;
- supravegherea permanentă a copiilor.

Recomandări pentru administratorii unităţilor de agrement:

- verificarea mijloacelor de primă intervenţie din dotare (stingătoare, hidranţi, etc.) sub aspectul cantităţii, integrităţii și funcţionalităţii acestora în parametri optimi;
- organizarea și efectuarea de instruiri și exerciţii în scopul verificării modului de acţiune în caz de incendiu a salariaţilor;
- verificarea instalaţiilor utilitare (îndeosebi a celor electrice, de preparare a hranei, încălzire, paratrăsnet etc.) pentru înlăturarea eventualelor defecţiuni și improvizaţii;
- deblocarea căilor de evacuare și asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor electrice de iluminat și siguranță;
- marcarea clară și vizibilă a căilor de evacuare, verificarea existenţei în fiecare cameră de hotel a planurilor de evacuare a persoanelor și a instrucţiunilor de comportare în caz de incendiu;
- atenţionarea turiştilor cu privire la respectarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor.

CANTOANELE ȘI OCOALELE SILVICE trebuie să fie dotate cu materiale de primă intervenţie în caz de incendiu, iar pe cursurile de apă din apropierea pădurilor vor fi amenajate rampe de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenţie.

Back To Top