Categorie: Actual

angajare eleviAngajatorii beneficiază de un stimulent financiar lunar, în valoare de 50% din indicatorul social de referinţă în vigoare, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă.

Angajarea poate fi pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat contract individual de muncă.

BENEFICIAZĂ DE STIMULENTUL FINANCIAR LUNAR angajatorii care încadrează în muncă categoria de persoane menţionată în baza:

a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AJOFM Prahova, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

NU BENEFICIAZĂ DE STIMULENTUL FINANCIAR:
a) angajatorii care încadrează în muncă anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii;
b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Pentru informaţii suplimentare, angajatorii se pot adresa agenţiilor judeţene/locale pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, astfel:

- Pentru Ploiesti și zonele limitrofe: AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PLOIEȘTI
ADRESA: Str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploiești
Telefon/Fax: 0244/571444

- Pentru Vălenii de Munte și zonele limitrofe: PUNCT DE LUCRU VĂLENII DE MUNTE
ADRESA: Str. Nicolae Iorga nr. 77, Vălenii de Munte
Telefon/Fax: 0244/280339

- Pentru Câmpina și zonele limitrofe: AGENȚIA LOCALĂ CÂMPINA
ADRESA: Str. Maramureș nr. 19, Câmpina
Telefon/Fax: 0244/376001

Back To Top