Categorie: Actual

scoala soferiCei care candidează pentru obţinerea permisului de conducere vor fi obligaţi să ataşeze, la dosarul de examinare, un nou document. Prevederea este cuprinsă într-un act normativ publicat în Monitorul Oficial, ce intră chiar astăzi în vigoare.

Regulile privind obţinerea permisului de conducere au fost instituite în anul 2010, prin Ordinul MAI nr. 268/2010. De-atunci, normele au fost modificate de mai multe ori, cea mai recentă schimbare având loc în vara anului 2013, atunci când s-a stabilit ca toţi candidaţii vor susţine proba teoretică în ziua înscrierii la examenul pentru obţinerea permisului.

Acum, Ministerului Afacerilor Interne a operat o nouă modificare, de această dată pentru a transpune în legislaţia autohtonă anumite reglementări europene. Mai precis, instituţia a lansat în dezbatere publică, în luna mai, un proiect de ordin care actualizează dispoziţiile referitoare la examinare şi la condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a susţine examenul. Documentul a fost şi publicat în Monitorul Oficial nr. 543 de astăzi, devenind Ordinul MAI nr. 110/2014, deja în vigoare.

Aşadar, potrivit actului normativ, candidaţii trebuie să includă un nou act în dosarul de examinare. Este vorba despre o "declaraţie pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancţiunea prevăzută de art.326 din Codul penal [...]", după cum se arată în proiectul citat.

În cuprinsul documentul, candidatul declară dacă este cetăţean roman, dacă este cetăţean al statelor membre ale UE, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene sau dacă este străin, cu drept de şedere temporară sau pe termen lung.

Conform referatului de aprobare publicat de MAI, în acest fel se creează un mecanism prin care statul român asigura îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Directiva 126/2006/CE, mecanism ce are în vedere eliberarea permisului de conducere unei persoane care are reşedinţa normală pe teritoriul României şi nu pe teritoriul altui stat membru, în considerarea faptului că îndeplinirea acestei condiţii contribuie în special la combaterea "turismului permiselor de conducere".

Mai multe AICI

Back To Top