Categorie: Actual

admitere facultatePeste 3.800 de absolvenți de bacalaureat susțin, astăzi, examenele pentru admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie din București. Bătălia se dă pentru 930 de locuri finanţate de la buget şi 520 de locuri cu taxă.

La finalul sesiunii de înscriere, au fost validați în total 3802 de candidați pentru toate cele patru facultăți din cadrul UMF „Carol Davila".
La Facultatea de Medicinǎ s-au ȋnscris 2.334 de candidați, dintre care și 24 olimpici. Concurența este, anul acesta, de 4,5 candidați pe loc.
La Facultatea de Medicinǎ Dentarǎ s-au ȋnscris, 515 candidați – 3,9 de candidați pe un loc la buget.
Pentru Facultatea de Farmacie și-au depus dosarele 435 de absolvenți de liceu.
La Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală au fost înscriși 518 candidați.

Durata probei scrise este de 2 ore și jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializările Asistenţă Medicală generală şi Moaşe şi o oră şi jumătate pentru celelalte specializări ale F.M.A.M.

Corectarea lucrărilor/chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat), prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice urmând, ulterior, verificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor. În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

Rezultatele finale şi lista candidaţilor admişi vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora.
Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora).
Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate. Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia, iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.
Decizia comisiei de contestaţii privind rezultatele probei scrise este definitivă.
După afișarea rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe.

Mai multe AICI

 

Back To Top