Categorie: Actual

upg-ploiestiUniversitatea Petrol-Gaze din Ploiești găzduiește vineri, 10 iunie 2016, Conferința internatională "Europa în derivă. De la unitate în diversitate, la diversitate fără unitate"- efecte juridice, sociale, politice, economice și culturale.

Conferința este organizată de Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG împreună cu Asociația Romană de Drept și Afaceri Europene, Societatea de Știinte Juridice și Administrative, Institutul de Știinte Administrative "Paul Negulescu" Sibiu, Institutul de Știinte Administrative al Republicii Moldova, Curtea de Apel Ploiești. La acest eveniment știintific international participă 45 de cadre didactice universitare din țară și străinătate, avocați, specialiști din administrația publică centrală. Dintre temele înscrise în program amintim: Limitele puterii statale într-o societate democratică; Responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat: principiu constituțional indispensabil integrării Republicii Moldova în familia europeană; Deplasarea echilibrului puterilor prin aderarea la UE: efectele trimiterii preliminare formulate de instanțe din România; Dreptul- element fundamental al creării și modernizării Uniunii Europene; Criza migrației-statistici și opinii, probleme generate și solutii propuse pentru menținerea unității Europei; Efecte ale migrației la intersecția spațiilor culturale; Efectele economice ale crizei financiare în țările Uniunii Europene.

Ca în fiecare an, în cadrul conferinței internaționale, va fi premiat șeful promoției 2016 de la specializarea Administrație Publică.

În cei trei ani de existență, Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești a organizat cinci evenimente științifice (naționale și internaționale), a editat cinci volume colective și a încheiat cinci protocoale de colaborare cu diferite entități din țară și străinătate. Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative este condus de conf. univ. dr. Mihai Cristian Apostolache.

Foto: observatorulph.ro

Back To Top