Categorie: Actual

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a cerut Guvernului să nu recurgă la blocarea anagajărilor în sistemul de educație, intenție rezultată din proiectul rectificării bugetare publicat de Ministerul de Finanțe.

 

Liderii de sindicat au arătat că, din cele peste peste 6.500 de unități de învățământ cu personalitate juridică, sunt foarte multe unități cu posturi unice. De asemenea, proiectul propune diminuarea bugetului Ministerului Educației Naționale cu peste un miliard de lei, din care aproape 500 de milioane lei sunt de la cheltuielile de personal și de la plata dobânzilor, în condițiile în care prevederile legii salarizării nu se aplică corect și nu se respectă sentințele judecătorești, argumentează sindicaliștii.

“Guvernul României propune înghețarea ocupării posturilor pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, prin formula de angajare de 1 post scos la concurs pentru 3 neocupate. În cele peste 6.500 de unități de învățământ cu personalitate juridică, deficitul de angajați este foarte mare pentru aceste categorii de angajați; în cea mai mare parte a acestor școli există un număr redus de posturi, cu mult sub normativele care se impun pentru o funcționare normală a acestora. Cele mai multe sunt posturi unice, iar angajările nu pot fi făcute pe formula propusă de Ministerul Finanțelor Publice. Este vorba despre posturile de secretare, contabili, laboranți, bibliotecare, îngrijitoare etc. Avertizăm faptul că blocarea angajărilor în sistemul de educație va duce la blocarea activității în multe unități de învățământ din România. Propunerea de rectificare bugetară a Ministerului Finanțelor Publice include diminuarea cheltuielilor de personal cu 400 de milioane de lei, argumentând că M.E.N. a făcut estimări greșite la cheltuielile de personal, și cu 80 de milioane de lei a sumelor destinate pentru plata dobânzilor legale obținute prin sentințe judecătorești. Această propunere este de neînțeles, având în vedere faptul că, în acest moment, pentru majoritatea cadrelor didactice, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nu se aplică corect! Concret, conform Legii nr.153/2017, cadrele didactice care îndeplinesc funcția de diriginte, educatoarele, învățătorii, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar, personalul didactic care are gradație de merit, personalul didactic din învățământul special, personalul didactic care asigură predarea simultană ar trebui să beneficieze de majorări ale salariilor cu procentele prevăzute de lege pentru fiecare categorie, prin aplicarea acelor procente la salariile aflate în plată și nu prin raportare la salariile de bază din anul 2016!" a explicat președintele FSLI, Simion Hăncescu.

FSLI a anunțat, prin președintele Federației, că respinge și propunerea privind diminuarea sumelor destinate pentru plata dobânzilor legale obținute prin sentințe judecătorești "în condițiile în care, conform sesizărilor primite de la sindicatele afiliate, sunt multe cazuri în care nu se respectă prevederile sentințelor judecătorești, tăindu-se în mod arbitrar din sumele reale de care ar fi trebuit să beneficieze salariații. Punerea în practică a acestor măsuri propuse de Guvernul României va crea nemulțumiri în rândul salariaților din educație, existând și riscul declanșării unor acțiuni de protest".

Conform proiectului privind rectificarea bugetară, redistribuirea banilor va afecta cel mai mult Ministerul Educației, care  va pierde 1,03 miliarde de lei, în condițiile în care execuția la semestrul I este de 46% din bugetul aprobat. Propunerile privind reducerea cheltuielilor bugetare se referă la:

*             titlul ”Cheltuieli de personal” - 400,0 mil. lei (suma rămasă asigură plata salariilor până la sfârșitul anului, titlurile executorii şi aplicare Legii nr. 85/2016),

*             titlul ”Bunuri și servicii” – 7,5 mil. lei, media lunară rămasă pentru semestrul al doilea este cu 12% mai mare decât media plăților pe primele 6 luni, reducerea propusă reprezentând suma blocată de 10% potrivit Legii 500/2002 privind finanțele publice.

*             titlul ”Transferuri între unități ale administrației publice” -109,4 mil. lei, reprezentând suma blocată de 10% potrivit Legii 500/2002 privind finanțele publice.

*            titlul ”Alte cheltuieli”- 80 mil. lei ca urmare a economiilor înregistrate la dobânzi legale aferente sentințelor judecătorești,

*             titlul ”Active nefinanciare” – 20 milioane lei, media lunară rămasă pentru semestrul al doilea este cu 226% mai mare decât media plăților pe primele 6 luni.

*            titlul ”Asistență socială” se propune diminuarea cu - 440 milioane lei, din cauza nederulării programului ”Merg la școală” întrucât până în prezent actul normativ necesar derulării programului nu a fost promovat. Media rămasă de cheltuit pentru semestrul II la acest titlu, cu 84% mai mare decât media lunară a plăților pe primul semestru permite derularea în continuare a actualului program pentru rechizite școlare destinat copiilor din familii cu venituri reduse aflați în învățământul primar și gimnazial.

*            la  cheltuielile  aferente programelor cu finanțare rambursabilă se propune suplimentarea creditelor bugetare cu +30 milioane de lei și a celor de angajament cu 250 milioane lei pentru proiectul privind educația timpurie și proiectul ROSE privind învățământul secundar.

Back To Top