Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Senatul a adoptat, luni, în calitate de for decizional, un proiect care modifică mai multe articole din legea educației naționale. Printre altele, sunt reglementate funcționarea programelor "Școală după școală", modul de desfășurare a programului "Masă caldă în școli", acordarea de transport gratuit elevilor, numărul maxim de elevi într-o clasă și reducerea vârstei pentru înscrierea copiilor în învățământul preșcolar.

 

Proiectul de lege adoptat luni de Senat va fi transmis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare, urmând să intre în vigoare după ce noile prevederi vor fi publicate în Monitorul Oficial. 

Mai puțini copii în clase

Astfel, în învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 6 copii, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 8;

 b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 12 preşcolari, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 17;

c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 15 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22;

d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26;

d1 ) învăţământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 25 şi pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 10;

e) învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;

e1) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;

e2) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 8 elevi şi maximum 12 elevi;

e3) clasele din învăţământul profesional, dual şi vocaţional pot fi constituite din maximum 4 grupe cu calificări diferite;

f) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;

g) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 8 elevi, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 10;

h) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa care cuprinde în medie 4 elevi, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 5.

Legea adoptată luni mai prevede că, “la solicitarea expresă a părinților, pot fi înscriși în învățământul preșcolar copiii cu vârstă de minim 2 ani, asigurându-se finanțarea de bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per preșcolar stabilit prin hotărâre a Guvernului”. Astfel, "nivelul antepreșcolar poate fi organizat în creșe pentru vârsta 0-3 ani sau în grădinițe pentru vârsta 2-3 ani".

"În condiţiile în care unitatea de învăţământ care are în componenţă nivel preşcolar nu are o structură integrală de învăţământ antepreşcolar cu toate cele trei grupe, în mod excepţional poate include în cadrul învăţământului preşcolar o grupă pregătitoare pentru vârsta 2-3 ani", mai stabilește noua lege.

Transport gratuit și intrare gratuită la muzee, spectacole, manifestări culturale

”Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun de suprafață naval și subteran precum și pentru transportul rutier județean și interjudețean, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic”, stabilește un amendament depus adoptat odată cu proiectul de lege.

De asemenea, în situaţii justificate, antepreşcolarilor lor, preşcolarilor şi elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate decât aceea de domiciliu, li se asigură servicii de transport şi. după caz, servicii de masă şi de internat, de către autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu, sau autorităţile administraţiei publice locale din localitatea în care îşi desfăşoară studiile, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice”, stabilește actul normativ adoptat luni.

Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și locuiesc la internat sau în gazdă vor beneficia de decontarea transportului, în limita a 52 de călătorii dus-întors pe an.

Un amendament prevede și că "elevii beneficiază de gratuitate pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice."

Masă caldă pentru elevi și preșcolari

Conform legii, "în perioada desfăşurării activităţii didactice, antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat respectiv acreditat confesional şi particular, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-o masă caldă pe zi. Această activitate va purta numele de programul «Masă caldă la şcoală». Limita valorii zilnice se stabileşte prin Hotărâre de guvern şi nu poate fi mai mic de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Limita valorică nu cuprinde preţul cheltuielilor de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz". În prezent, programul este unul experimental și este implementat în numai 150 de școli și grădinițe.

Școală după școală

Proiectul trimis la promulgare reglementează și funcționarea programelor tip "Școală după școală".

În prezent, legea prevede că unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, pot să îşi extindă activităţile cu elevii după orele de curs, prin programe "Şcoala după şcoală". Legat de acest lucru, actul normativ aprobat de Senat prevede că, în condiţiile în care statul, consiliile judeţene, locale nu  finanţează programul "Şcoala după şcoală” părinţii pot încheia contracte cu unităţi de învăţământ preuniversitar pentru închirierea spaţiilor destinate educaţiei, respectiv contracte de furnizare de servicii educaţionale cu profesori încadraţi în sistemul de învăţământ. Acești dascăli vor putea fi plătiți în baza unor contracte de furnizare servicii educaționale încheiate inclusiv ca persoane fizice autorizate.

"Atunci când profesorul provine de la o altă unitate de învăţământ decât cea în care se prestează serviciul, este necesar acordul Consiliului de administraţie a şcolii care încheie contractul de închiriere a spaţiului. Părinţii pentru gestionarea, finanţarea programului „Şcoala după  şcoală" pot înfiinţa organizaţii neguvernamentale care încheie contractele prevăzute la alin. (5)", stabilește același proiect.

Pe de altă parte, Statul va susţine generalizarea ofertării programului „Şcoala după şcoală ” pentru întregul sistem de învăţământ preuniversitar până în anul 2030, în mai multe etape, conform actului normativ adoptat de Parlament.

Back To Top