Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Proiectele eTwinning au început să prindă contur în şcoala noastră destul de recent, însă am descoperit rapid benefiprciile unei astfel de modalităţi de lucru cu elevii noştri, colegi şi elevi din alte ţări europene odată cu oiectul “Forţele din jurul nostru”, desfăşurat în şcoala noastră în perioada septembrie 2017 – aprilie 2018. Plecând de la premisa că o bună înţelegere a forţelor este esenţială pentru învăţarea fizicii, acest proiect a oferit elevilor implicaţi, prin intermediul activităţilor practice desfăşurate, o mai bună înţelegere a conceptelor fundamentale din fizică. În plus, cooperarea în grupe internaţionale de elevi a sporit cu siguranţă motivaţia lor de a învăţa.

 

În proiect au fost implicaţi elevi de clasa a X-a, care se află câteodată în dificultate la disciplina fizică, având nevoie de explicaţii şi demonstraţii pentru anumite concepte şi fenomene. În plus, din punct de vedere al profesorului de limba engleză, acest proiect îi ajută şi în consolidarea identităţii culturală, promovând totodată respectul şi înţelegerea faţă de alte culturi, comunicând într-o limbă de circulaţie internaţională cu elevi din mai multe ţări europene. 

Partenerii Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti au fost: Podještědské gymnázium, Liberec din Cehia, reprezentată de Vladimíra Erhartová (coordonator); Agrupamento de Escolas de Almodôvar, din Portugalia, reprezentată de Raquel Forca (coordonator); Lauttakylän lukio, Huittinen din Finlanda, reprezentată de Kalle Vähä-Heikkilä; Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich din Polonia, reprezentată de Agnieszka Dyonizy.

Activităţile proiectului au fost diverse, atractive şi au presupus implicarea şi colaborarea elevilor în spaţiul comun Twinspace, pentru a realize iniţial prezentări personale, ale ţărilor şi şcolilor, apoi pregătirea unui logo al proiectului şi votarea celui mai sugestiv; concurs de fotografie Forţele din jurul nostru, în cadrul căruia elevii au fotografiat o situaţie reală, au marcat forţele implicate şi au descris-o, lucrând în grupurile internaţionale formate; diverse experimente şi simulări pentru a demonstra mişcarea cu viteză constantă, căderea liberă, mişcarea unui proiectil, inerţia.

Un rezultat concret şi extrem de util al proiectului este Dicţionarul internaţional de imagini Forces around us/Forţele din jurul nostru, unde elevii au explicat terminologia specifică folosind imagini şi adaugând termenii proprii din limbile lor materne. Acesta reprezintă un instrument pe care îl pot folosi oricând în cadrul orelor de fizică, fiecare având o contribuţie proprie la realizarea lui, fiind în acelaşi timp un bun punct de plecare în realizarea altor materiale asemănătoare. O altă experienţă interesantă a fost activitatea „Cunoaşterea forţelor ajută oamenii”, elevii având ocazia să îşi pregătească şi împărtăşească experimentele lor, astfel înţelegând mai bine concepte şi fenomene fundamentale din cadrul disciplinei. La această activitate au participat elevi de la diferite clase din şcoală, fiind un bun prilej de a disemina proiectul şi de a facilita învăţarea de tip „peer-to-peer”.

Proiectul s-a întins pe 8 luni, începând în luna septembrie 2017 cu introducerea grupelor de elevi, a ţărilor şi şcolilor, continuând în octombrie cu competiţia foto, apoi cu demonstraţiile şi experimentele în fiecare lună, până în aprilie 2018 când s-a finalizat, elevii împărtăşind la final experienţele lor din cadrul proiectului. De asemenea, elevii ş-au pregătit un scurt film în care s-au prezentat şi au introdus o demonstraţie a inerţiei în cadrul videoconferinţei eTwinning Day 2018 realizate de coordonatorii proiectului. Aşa cum au mărturist elevii, a fost o experienţă din care au avut de câştigat şi învăţat, într-un mod diferit, interesant şi interactiv.

După succesul acestui proiect, aventura eTwinning continuă, elevii mai multor clase a IX-a fiind implicaţi în trei noi proiecte: “Embracing Languages” (proiect centrat pe idea: Cum acceptă şi îmbrăţişează şcolile noastre şi clasele noastre limbile străine?, cu şcoli partenere din Italia, Turcia, Portugalia, Scoţia, Croaţia, Islanda şi România); “Benefist and Harms of the Internet” (tema acestui proiect fiind beneficiile şi pericolele asociate utilizării internetului, sublinind atât avantajele pentru elevi – cursuri, jocuri, împărtăşirea informaţiei şi a cunoştinţelor cu alte persoane, diferite instrumente de utilizat, colaborare reciprocă şi schimbul de idei şi bune practici între participanţi, cât şi dezavantajele - infracţiunile din mediul virtual, violenţa, furtul de date, etc., precum şi diferite probleme de sănătate mentală şi fizică – sărăcirea vocabularului, scăderea capacităţii critice, izolarea socială a individului, dezvoltarea insuficietă a capacităţii empatice şi a afacţiunii, stil de viaţă sedentar, etc.; partenerii fiind din Portugalia, Turcia şi Grecia); „Let's Enjoy English” (proiect centrat pe învăţarea limbii engleze şi experienţe multiculturale asociate, cu şcoli partenere din Portugalia, Turcia, Spania, Italia, România, Bulgaria, Macedonia, Grecia şi Lituania).

Irina Ignat

Back To Top