Categorie: Actual

Ministerul Sănătății a publicat, spre consultare publică, proiectul unei hotărâri de Guvern privind aprobarea listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, respectiv a listei unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave cu afecțiunile prevăzute de acesta.

Proiectul include, în anexă, 25 de boli: poliomielita, difteria, rujeola, pertussis, febra tifoidă, febra paratifoidă, boala meningococică (MCSE), tuberculoza pulmonară cu microscopie pozitivă, antrax pulmonar, rabia umană, holera, pesta, variola / varioloidul, gripa umană cauzată de un nou tip de virus gripal, cazuri umane de gripă aviară înalt patogenă, febra hemoragică Lassa, ebola, febra hemoragică Marburg, febra hemoragică Crimeea Congo, febra galbenă, nipah, SARS, MersCov, SarsCov2, boala cauzată de un agent patogen infecțios necunoscut /emergent. "Lista de boli infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor bolnave cu semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz a fost propusă de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi cuprinde acele tipuri de boli determinate de agenţi patogeni care determină un impact rapid şi major asupra stării de sănătate a persoanei bolnave, dar poate determina rapid apariţia de focare de boli transmisibile sau declanşarea de epidemii extinse la nivel naţional sau internaţional, şi care necesită identificare rapidă, declarare şi instituire de măsuri imediate în scopul limitării extinderii bolii în populaţia generală", precizează nota de fundamentare.

"Izolarea persoanelor se instituie cu acordul persoanelor supuse examinării, iar în lipsa acestuia, atunci când medicul constată riscul iminent de transmitere comunitară a unei boli infectocontagioasă, solicită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice şi a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore. Izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată se instituie dacă riscul contaminării altor persoane sau al răspândirii bolii infectocontagioase este redus. Izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată nu poate fi dispusă în situaţiile în care informaţiile ştiinţifice oficiale referitoare la tipul agentului înalt patogen, calea de transmitere şi rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv într-o unitate sanitară sau o locaţie alternativă ataşată acesteia", mai explică inițiatorii, în nota de fundamentare atașată proiectului.

Într-o altă anexă sunt enumerate unitățile sanitare care vor prelua astfel de pacienți. Este vorba despre spitalele județene/ spitalele clinice de urgență cu secții de boli infecțioase, plus:

ALBA - Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

ARGEŞ -  Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

BOTOŞANI -  Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani

BRĂILA -  Spitalul de pneumoftiziologie Brăila

BRAŞOV -  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

BUCUREŞTI - Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Dr. Victor Babeş, Institutul Marius Nasta, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Al. Obregia""

CĂLĂRAŞI -  Spitalul de penumoftiziologie Călăraşi

CLUJ -  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca

CONSTANȚA -  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanța

DOLJ -  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova

GALAŢI - Spitalul Clinic de boli infecţioase Galaţi, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

GORJ -  Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu" Runcu - Dobrița - secțiile de pneumologie - 65 de paturi"

HUNEDOARA - Spitalul de Pneumoftiziologie Geoagiu

IAŞI - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, Spitalul Clinic De Boli Infecţioase Sfânta Parascheva, Spitalul Militar Dr. Iacob Czihac" Iași"

MARAMUREŞ -  Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Rusdea Baia Mare", Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie

NEAMŢ -  Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

PRAHOVA -  Spitalul de Pneumoftiziologie Florești - Secția de pneumologie II - pneumologie cronici, Spitalul de boli pulmonare Breaza - Secție pneumologie, compartiment adulți

SATU MARE -  Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

SIBIU - Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

TIMIŞ -  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Timişoara

VÂLCEA -  Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu" Mihăești"

"Unitățile sanitare de bază sunt reprezentate de unităţi spitaliceşti ce au capacitatea tehnică, logistică şi dispun de resursa umană calificată spre a putea trata bolile infectocontagioase ce impun izolarea persoanelor pentru tratament de specialitate şi pentru prevenirea contagiunii. În funcţie de capabilităţile acestor unităţi spitaliceşti, de fazele evolutive şi de extinderea unei epidemii sau pandemii, sunt spitale de Faza I şi de Faza II. Unităţile sanitare de bază vor internă pacienţii suspecţi sau confirmaţi pentru una din afecţiunile prevăzute în anexa 1 şi vor asigura tratamentul formelor de boală medii, severe şi critice. Spitalele de faza I sunt reprezentate de spitalele clinice de boli infecţioase", se arată în nota de fundamentare  care mai arată că, "în situaţia în care spitalele clinice de boli infecţioase de Faza I sunt depăşite din punctul de vedere al numărului de pacienţi internaţi, precum și în funcție de specificul afecțiunii, pacienţi cu forme uşoare, medii, severe şi critice se vor trata în unități sanitare care deţin compartiment/secţie ATI, cu capacitate de ventilaţie mecanică și care se bazează pe sistemul pavilionar disponibil în majoritatea spitalelor/secţiilor judeţene de boli infecţioase sau spitalelor/secţiilor judeţene de pneumoftiziologie, care reprezintă Spitalele de Faza II.

Reţeaua de spitale şi unităţi sanitare ce asigură suportul pentru spitalele de Faza I şi Faza II, considerate spitale suport, precum şi nominalizarea acestora, se stabileşte la nivel local, printr-un protocol de colaborare sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă".

Foto arhivă        

Back To Top